Hanımı adet (hayız) halinde iken onunla cima yapılırsa kefaret gerekmektedir. Bu kefaretin miktarı nohutların taneleriyle belirlenmiş. Belirlenen nohutların miktarınca verilmesi gereken altın miktarı nasıl belirlenir, yani belirlenen nohut miktarı kaç gr. Altına tekabül eder?

2016/01/14
Soru
Selam: İlmihal kitaplarında hanımı hayız halinde iken onunla cima yapan kimseye düşen ceza 18 ya 9 nohut miktarında kefaret ödemesidir. Günümüzde bunun muhasebesi nasıl yapılır, yani verilmesi gereken bu altın miktarı ne kadardır?

Eğer hayız olan kadının hayız günlerinin miktarı üç gün olur ve üçe bölünürse kişi birinci bölümde hayız halindeki hanımıyla önden cima ederse ihtiyati vacip gereğince on sekiz nohut miktarı ağılıkta altın kefaret olarak fakirlere vermelidir. İkinci bölümünde (yani hayızın ikinci gününde) cima ederse dokuz nohut miktarınca ve eğer üçüncü bölümde (yani üçüncü günde) cima ederse dört nohut miktarınca altın kefaret olarak fakire vermelidir.[1] On sekiz nohut şer’i olarak bir miskal veya dört buçuk (4/5) gram miktarındadır.[2]

Hatırlatılması gerekir ki, zikredilen konuyla alakalı kefaret hususunda müçtehitler arasında ihtilaf var. Detaylı bilgi almak için dip notta verilen kaynağa müracaat edebilirsiniz..

------------
[1] “Tevziü’l-mesai (el-muhaşi-İmam Humeyni)”, s. 261, mesele 452.

[2] A.g.e.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Esma-i Hüsna

    Kur'an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna: Varlık âleminde görülen her kemal, mutl ...
  • Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.2

    İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve bir ...