Hz. Ali’ye (a.s.) göre vacip nedir? Vacipten daha vacip nedir? Zor nedir? Daha zor nedir? Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir? Yakın nedir? Yakından daha yakın olan nedir?

2014/02/12
Soru
Hz. Ali’ye (a.s.) göre vacip nedir? Vacipten daha vacip nedir? Zor nedir? Daha zor nedir? Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir? Yakın nedir? Yakından daha yakın olan nedir?

Allame Meclisi’nin “Biharu’l Envar” adlı kitabında da naklettiği bir rivayette: Şahsın birisi Hz Ali’den (a.s) şu sorularına cevap vermesini istedi; vacip nedir? Vacipten daha vacip hangisidir? Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir? Zor olan hangisidir? Zordan daha zor olan nedir? Yakın nedir? Yakından daha yakın nedir? Daha sözleri bitmeden Hz Ali (a.s) şu şiirlerle cevabını verdi.

 

Rabbin dergâhından tövbe etmeleri vaciptir.

Günahları terk etmeleri daha vaciptir.

Zamanın kendi içinde değişmesi acayiptir.

Bu değişiklikler içinde insanların gafleti ise ondan daha acayiptir.

Olumsuzluk ve musibetlerde sabırlı olmak zordur.

Lakin onun sevabını elden vermek daha zordur.

Gelmesini ümit ettiğin her şey yakındır

Ölüm onların hepsinden daha yakındır.[1]

----------
[1] Tevvib rebbel vera vacibun aleyhim

Ve terkuhum liz-zunubi evceb.

Ved-dehru fi sarfihi aciybun.

Ve gafletun-nasi fiyhi A’gceb

Ves-Sabru fin-naibati sagbun.

Lakin fovtus-sevabi es’ab.

Ve kullema yerteci gariybun.

Vel-mevtu min kulli zake egreb

(Meclisi, Muhammed Bakır, “Bihar’ul Envar El-Camiat Li’d-düreri’l Eimmetil Ethar”, c: 75, s: 89, intişaratı El-vefa, 1404 h.g, Mevaizi İmaman (a.s) kitabının tercümesinden yararlanılmıştır. 

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ölümle Başlayan Yolculuk

    Bu kitap ayet ve rivayetlerden ilhamla ölüm sonrası hayatı ve Berzah aleminde ruhların durumunu, akıcı, kol ...
  • Kelamî Fırkalar ve Mezhepler

    Din ve mezhepler konusunu araştıran ilim dalında ana hedef; insanının çeşitli dinler ve mezheplerin tarih ve i ...