Kadınlar, arka arkaya 31 gün olan orucun keffaretini hayız halinde nasıl yerine getirebilirler?

2015/06/19
Soru
Bir kadın 31 günü arka arkaya olan altmış günlük orucun keffaretini yerine getirmek istese, arada bir hayız dönemine rastlayacağından 31 gün arka arkaya oruç tutamayacaktır. Bu durumda orucunu nasıl yerine getirebilir?

Arka arkaya tutulması şart olan oruçlarda (keffaret veya adak orucu gibi), hastalık, hayız, nifas vb. özürlerden dolayı mükellef arka arkaya oruç tutamazsa özrü (hastalık, hayız, nifas...) giderildikten sonra orucunu tutmaya hemen devam ederse orucu sahih olur ve yeni baştan oruçları tutmasına gerek yoktur.[1]

 ---------


[1] -Ruhullah, İmam Humeyni, Tahriru’l-Vesile, Farsça çevirisi, c.1, s.531, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, HK.1421.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar