Banyoya götürüp yıkamak ve elbise giydirmek gibi hususlarda karşı cinsiyetten engelli insanlara yardım etmenin sakıncası var mıdır?

2015/12/09
Soru
Hem fiziksel açıdan ve hem de ruhsal açıdan engelli olan karşı cinsten insanların işlerini yapmanın bir sakıncası var mıdır? Mesela onları banyoya götürüp yıkamanın, elbise giydirmenin ve tuvalet götürmenin bir sakıncası var mıdır? Onların ihtiyar ve genç olması arasında bir fark var mıdır?

 Mezkûr soruyla ilgili mevcut fıkhî hükmü istemeniz nedeniyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan cevaplar aşağıda yer almaktadır:

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Başka bir şahsın avretine bakmak ve dokunmak haramdır.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Aynı cinsiyetten birine ulaşılamadığı durumda bir mani yoktur.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Eğer avret veya genellikle bedenlerinin örtükleri kısımlarına bakmaya ve bu yerlere dokunmaya sebep verirse, sakınca taşır.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar