Hıristiyanlar Hz. Hızır’ın varlığını kabul ediyor mu?

2014/02/12
Soru
Hıristiyanlar Hz. Hızır’ı tasdik ediyor mu ve onu resmi olarak tanıyor mu?

İncil’de Hz. Hızır’ın (a.s) ismi geçmemektedir ve Hıristiyanlığın diğer kitaplarının da onun hakkında bir bilgi içereceği uzak bir ihtimaldir. Elbette Kur’an’da da “Hızır” adı geçmemektedir ve ondan sadece kendisinin ubudiyet makamını ve özel ilim ve bilgisini yansıtan kullardan bir kul sıfatıyla söz edilmiştir.[1] Ama değişik rivayetlerde bu âlim şahıs Hızır adıyla tanıtılmıştır.[2] Bazı rivayetlerden istifade edildiği üzere onun asıl ismi, “Talya b. Melekan b. Abir b. Erefhşed b. Sam b. Nuh”’tur.[3] Hızır onun lakabıdır.[4] Çünkü kendisi nereye ayak basmışsa, yer onun ayaklarından ötürü yeşillenmiştir. [5]
--------------
[1] Kehf, 65, «عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا، وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً».

[2] Allame Meclisi, Biharü’l-Envar, tercüme-i Muhammed Bakır Kemere-i, c. 8, s. 216, İntişarat-ı Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, çap-ı evvel, Tahran, 1351 ş.

[3] Bkz: Tercüme-i el-Mizan, c. 13, s. 584.

[4] Allame Hilli, Elfeyn, tercüme-i Vicdani, s. 1009, Naşir-i Sadi ve Mahmudi, Tahran, çap-ı evvel.

[5] Biharü’l-Envar, c. 8, s. 202.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Akait Dersleri

    Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta bilin ...
  • Ehl-i Beyt Serisi-4 İmam Hasan

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...