Şimrin İmam Hüseyin’in (a.s) başını boynundan kestiğine dair senet var mı?

2014/02/12
Soru
Rivayetlerde lanetli Şimrin, İmam Hüseyin’in mübarek başını boynundan kestiği nakledilmiştir. Bunun senedi var mı? Varsa hangi kitapta yazılıdır?

Birkaç yerde bu konuya işaret edilmiştir:

1- Hz. Zeynep (s.a) bazı sözlerinde şöyle buyuruyor: ‘...Ey Muhammed! Şu anda kızların esir, Saba rüzgarı öldürülmüş evlatların bedenlerinin üstüne esiyor ve bu, başını boynundan (arkadan) kestikleri Hüseyin’dir...’[1]

2) İmam Seccad’ın hutbesinde de bu konuya değinilmiştir: ‘...Ben başını boynundan kestikleri kimsenin evladıyım...’[2]

3) Ziyaret-i Nahiye-i Mukaddese’de İmam Mehdi (a.s) şöyle buyuruyor: ‘....Selam olsun başını boynundan kestikleri kimseye...’[3]

 
--------------

[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.45, s.59, Bab:25, İntişarat-ı Daru’l-Vefa, Beyrut, H.K.1404 (110 ciltlik); Seyyid b. Tavus, Luhuf, s.131, İntişarat-ı Cihan, Tahran, H.Ş.1348; Mazenderani, İbn-i Şehr-i Aşub, el-Menakıb, c.4, s.113, İntişarat-ı Allame, Kum, H.K.1379 (4 ciltlik)

[2] -Biharu’l-Envar, c.45, s.175

[3] -Biharu’l-Envar, c.98, s.318, H.8

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar