Acaba Ebu Abdullah el-Hüseyin (a.s.) Habib bini Mezahiri’ye şöyle bir mektup yazmış mıydı; “Mine’l – garibi ile’l – habib”; yani garipten habibe?

2014/02/12
Soru
Acaba Ebu Abdullah el-Hüsyein (a.s.) Habib bini Mezahiriye şöyle bir mektup yazmış mıydı; Mine’l – garibi ilel habib; yani garipten habibe?

Biz, “Mine’l – garibi ile’l – habibi”  şeklinde bir cümle veya ibareyi Şianın hadis kitaplarında ve mersiyelerde (maktellerde) bulamadık. Bu nedenle bunu İmam Hüseyin’e nispetlendirmek doğru olamaz. Habib bini Mezahiri hakkında var olan tek şey şudur: O imam Hüseyin’in (a.s.) vefalı yaranlarından idi. savaşa katıldı, şehit oldu ve o yüce makama nail oldu.[1] O imam Hüseyin’i (a.s.) Küfe’ye davet eden kimselerden idi.[2]  Evet! Bu cümle üzgün bir hali ifade ediyor. Bazı meddahlar bu cümleyi söylemiş ve çok tekrarlandığı için böylece baki kalmış olabilir. Onu imam Hüseyin’in (a.s.) kelamıdır şeklinde algılamak doğru değildir.
-----------

[1] Taberi, Ebu Cafer bini Cerir, “Tarih-i Taberi”, tercüme; Ebu’l - Kasım, Payende, Tahran, Asatir, baskı, 5, 1375, şemsi. C. 7, s. 3020.

[2] “Tarih-i Taberi”, tercüme; Ebu’l - Kasım, Payende, baskı, 5, 1375, şemsi. C. 7, s. 2923.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar