Zihinde gayrimeşru bir ameli canlandırmanın hükmü nedir?

2014/02/12
Soru
Eğer bir kız bir bakışta bir oğlana ilgi duyarsa ve kendisiyle evlenmeksizin zihninde onunla gayrimeşru bir amelde bulunduğunu canlandırırsa, bunun hükmü ne olur?

Günah ve gayrimeşru amel düşüncesi her ne kadar insan zihin, düşünce ve ruhunu kirletse ve birçok başarıyı engellese de haram amel işlemeye varmayana dek günah sayılmaz. Ama cünüp olmaya neden olursa, mastürbasyon türlerinden sayılır ve haram olur.[1]
-----------
[1] Neraki, Ahmed b. Muhammed Mehdi, Müstenedü’ş-Şia Fi Ahkamı’ş-Şeriat, c. 11, s. 363, Âlu’l-Beyt, Kum, çap-ı evvel, 1415 k.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar