İyi ve kötülerin birbirlerine karşı olan sevgi ve kini nasıldır?

2014/02/12
Soru
Aşağıdaki seçeneklerden hangi seçenek İmam Hasan Askeri’nin (a.s) buyruklarıyla uyuşmaz: 1. İyilerin kötülerle dostluğu, iyiler için sevaptır. 2. Kötülerin iyilerle dostluğu, iyiler için büyüklüktür. 3. Kötülerin iyilere düşmanlığı, iyiler için süstür. 4. İyilerin kötülere düşmanlığı, iyiler için rüsvalıktır.

Sorunun açıklığa kavuşması için İmam Askeri’nin (a.s) hadisinin metnini hatırlatacağız. İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “İyilerin, iyilerle dostluğu, iyiler için sevaptır, kötülerin, iyilere muhabbeti, iyiler için büyüklüktür; kötülerin, iyilerle düşmanlığı, iyiler için süstür (ziynettir) ve iyilerin, kötülerle düşmanlığı, kütüler için rüsvalıktır.”[1]

Buna binaen soruda yer alan dördüncü seçenek, İmam Hasan Askeri’nin (a.s) buyruğuyla uyum içindedir.

-------------
[1] “Biharu’l-Envar”, c. 66, s. 239.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar