Alkol kullanmaktan nasıl uzak kalınabilir ve bundan tövbe etmenin yolu nedir?

2014/02/14
Soru
Alkol kullanmaktan nasıl uzak kalınabilir ve bundan tövbe etmenin yolu nedir?

 Her günahtan tövbe etmenin dayanağı, şahsın gerçekten kabul ettiği inanç ve değerlerdir. Eğer insan Allah’a ve diriliş gününe iman ederse, diğer bir dünyada amellerinin neticesini göreceğini bilirse ve kendisini gafletten kurtarmak gerektiğine kanaat getirirse, rahatlıkla günahlardan el çekebilir. Eğer insan haram işlerin kendisini nasıl bir bedbahtlığa ve baş aşağı düşmeye sevk ettiğini idrak ederse, çok rahat bir şekilde vazgeçebilir. Şarap ve her sarhoş edici şey İslam’da haramdır. Gerçek tövbenin bazı şartları ve öncülleri hakkında 3192. (site: 3444) ve 7302. (site: 7435) sorulara müracaat edebilirsiniz.

Alkollü İçecekleri İçmeyi Terk Etmenin Bazı Pratik Yolları

1. İlkönce terk etmeye dair hiçbir şeyin iradenizi zayıflatamayacağı şekilde temel ve ciddi bir karar almalısınız.

2. Sizi bu amele davet eden arkadaşlar ve hususlar hakkında yeni bir değerlendirme yapın.

3. Eğer alkol tüketimi size halvet ortam gibi bir takım öncülleri dayatıyorsa, bu öncüllerden uzak kalmaya çalışın.

4. Alkollü içecekleri tüketmenin bedensel zararlarına iyice dikkat ediniz.

5. Bu hususta tecrübeli, güvenilir ve mümin uzman ve doktorlardan yardım alınız.

6. Son olarak dikkatinizi alkollü ve sarhoş edici içecekler hakkında nakledilmiş bazı rivayetlere çekiyoruz. Bu konudaki onlarca rivayetten sadece İmam Sadık’tan (a.s) nakledilmiş birkaç rivayeti aktarıyoruz:

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Herkim bir yudum şarap (veya başka her sarhoş edici şey) içerse, Allah, melekleri, peygamberleri ve müminler ona lanet eder. Eğer sarhoş olacak kadar içerse, iman ruhu onun bedeninden dışarı çıkar…” [1] Aynı şekilde şöyle buyuruyor: “Şarap tüm günahların başıdır.” [2] Ve şöyle buyuruyor: “Yüce Allah şer ve kötülük için bir kilit yapmıştır ve bunun kilidi şaraptır (sarhoş eden şeyler).” [3]
-----------
[1] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, Kâfi, c. 6, s. 399.

[2] Kâfi, c. 6, s. 402.

[3] A.g.e, s. 403.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sorular ve Fetvalar c.2

    Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sor ...
  • Ümit Sabahı

    Zuhur öncesi İslâm toplumunun geneline hâkim olan durumla ilgili hadislerde çeşitli belirtile ...