Kıbleyi nasıl bulabiliriz?

2014/03/05
Soru
Kıbleyi nasıl bulabiliriz? Çünkü kıbleyi bulmak bizim için bir sorundur. Kıbleyi bulmak için satılan küçük kıble göstergelerinden yararlanmak doğru mudur? Kıbleyi gösteren bildiğiniz bir site var mıdır?

Kıbleyi bulmak için bir takım yollar vardır ve onlardan bazıları şunlardır:

1. Hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın tanıklığı.

2. Bilimsel kaidelerle (gökbilim vb.) kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın belirtmesi.

3. Müslümanların mescitlerinin mihrabı veya kabirlerinin yönü.

4. Kıble cihetini gösteren kıble göstergelerinden yararlanmak.[1]

5. İnternetteki Google earth gibi programlardan yararlanmak. Bu program kıblenin cihetini tam olarak belirlemek için en iyi ve doğru programdır. Bu program earth.google.com adresinde mevcuttur.       

----------------
[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 433, mesele. 783: Bir kimse namaz kılmak isterse, kıblenin hangi tarafta olduğunu kesin bir bilgiyle öğrenene kadar kıbleyi bulmak için çabalamalıdır (ve hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın veya bilimsel kaidelerle kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın sözüyle amel edebilir). Eğer bunlar mümkün olmazsa, Müslümanların mescidinin mihrabı veya onların kabirleri veya başka yollar aracılığıyla elde edilen sanıyla amel etmelidir. Bilimsel kaideler vasıtasıyla kıbleyi bilen bir günahkâr ve kafirin sözüyle bile kıbleyi bulduğu sanısını elde ederse yeterlidir.

Özel Meseleler

(Mekarim:) Mesele. 721 (Fazıl:) Mesele. 783: Kıble göstergeleri doğru oldukları takdirde, kıbleyi öğrenmek için iyi araçlardan sayılır ve ondan elde edilen sanı diğer yollardan daha itibarsız değildir ve genellikle daha doğrudur.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar