Siyonistlere menfaat sağlayan ürünleri alıp satmanın hükmü nedir?

2016/01/14
Soru
Müslümanların, Siyonistlere menfaat sağlayan ve İslam ülkelerinde de üretilen veya piyasaya sürülen ürünleri alıp satmaları caiz midir?

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

 İmam Humeyni (r.a) ve diğer taklit merciileri şöyle buyuruyorlar: İslam ve Müslümanlarla harp halinde olan Siyonistlere menfaat sağlayan malları üretmekten ve satın almaktan sakınmak bütün Müslümanlara farzdır. Yine aşağılık İsrail devletinin üretim ve satımından faydalandığı malları ithal edip satmaktan sakınmalarıda farzdır. Genel olarak, İslamın ve Müslümanların düşmanı olan gasıp İsrail devletinin faydasına olacak her türlü muameleden sakınmak gerekir. Onların mallarını ithal ederek ve satarak kâr elde etmek kimseye caiz değildir. Aynı şekilde İslama ve Müslümanlara zarar verecek hangi ürün olursa olsun satın almak Müslümanlara caiz değildir.[1]

 

Diğer taklit merciilerinin fetvaları şöyledir:

 

 Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Genel olarak gasıp İsrail devletinden ithal edilen malların alım ve satımı haramdır. Yine Siyonist şirketlerin veya elde ettikleri kârla gasıp İsrail devletine yardım eden şirketlerin mallarını alıp satmak haramdır; hangi ürünün siyonistlere ait olduğunu belirlemek mükellefin kendi görevidir. Bu menfaatlerin Siyonistlere gittiği veya İslam ve Müslümanlara düşmanlık etmek için kullanıldığı belli olmazsa onları alıp satmanın sakıncası yoktur.

 

 Ayetullah el-Uzma Sistani’nin Bürosu: Menfaatlerinin bir kısmını Siyonistleri desteklemek kastıyla verdikleri ispat olan şirketlerle muamale yapmak caiz değildir.

 

 Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Hayır caiz değildir ve yalnızca zorunlu durumlarda ve zaruret miktarınca caizdir.

 

Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Genel olarak az çok dünyanın siyasi durumunu ve İslam düşmanlarının uğursuz hedeflerini bilen her Müslüman, İsrailli şirketlerin İslam ülkelerinde, hatta diğer ülkelerde aşağılık amaçlarına ulaşmak, beşeriyete karşı cinayetler işlemek ve milletlerin ekonomisine sahip olmak için çaba harcadıklarını, onların maddi sevetlerini yağmaldıklarını görmektedir. Bunlardan da önemlisi Müslümanların manevi servetlerini yağmalıyor, küfür ve ecnebi kültürünü yayıyorlar. (Dolayısıyla) Onları güçlendirip takviye edecek her türlü ticaret ve ilişki haram olup, Müslümanlar, onların ellerini İslam ülkelerinden kesilmesi için uğraşmalı, ekonomide, siyasette ve kültürel alanlarda hakimiyet kurmalarına ve öncelik kazanmalarına engel olmalıdırlar.

 

-----------
[1] -İmam Humeyni, Haşiyeli Tevzih-ul Mesail, c.2, s.1010

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar