Selpak (tuvalet kâğıdı) ile temizlenmek mümkün müdür?

2014/02/14
Soru
Biz burada ve özellikle ev dışındayken tuvalet kâğıdı kullanıyoruz; çünkü burada ev dışındaki tuvaletlerde ibrik mevcut değildir. Tuvalet kâğıdı kullanmak doğru mudur? Çünkü bazı kitaplarda temizlenmek için taştan yararlanmanın sakıncasız olduğu belirtilmiştir. Bu tuvalet kâğıdı için de geçerli midir? Çünkü evimiz dışındaki tüm okul ve mekânlarda tuvalet kâğıdından istifade edilmektedir. Bu iş elbiselerimizin necis olmasına yol açar mı? Bu elbiselerle namaz kılabilir miyiz?

Tuvalet kâğıdından istifade etmek sadece dışkıdan temizlenmek için caizdir.[1] Ama idrardan temizlenmek için kesinlikle su kullanılmalıdır.[2] Suyun olmadığı yerlerde necasetin başka yerlere (beden ve elbiseler) bulaşmaması için tuvalet kâğıdı veya herhangi bir şeyle bedeninizi kurulayabilir ve eve veya suyun olduğu bir yere ulaştığınız vakit bedeninizi suyla temizleyebilirsiniz.
----------
[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 59, mesele. 65: “Üç durumda dışkı yeri sadece suyla temizlenir: 1. Dışkıyla beraber kan gibi başka bir necasetin gelmesi durumda. 2. Bir necasetin dışarıdan dışkı yerine değmesi durumumda. 3. Dışkı yeri etrafının normal miktarın üzerinde kirli olması durumunda. Bu üç durumun dışında dışkı yeri suyla veya sonradan belirtileceği üzere parça, taş ve benzeri şeylerle temizlenebilir. Elbette suyla temizlemek daha iyidir.”

[2] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 59, mesele. 66: İdrar yeri sudan başka bir şeyle temizlenmez (1) ve erkekler idrarın bertaraf olmasından sonra bir defa yıkarlarsa yeterlidir, ama kadınlar ve aynı şekilde idrarı tabii olmayan mecradan gelen kimselerin farz ihtiyat gereği iki defa yıkaması gerekir.   

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Temel Dini Bilgiler c.2

    Derin ilmî meseleleri herkesin anlayabileceği sade bir dille anlatmak, konunun uzmanlarını hedef alan, terimler ...
  • Şia Alimleri Biyografisi c.2

    İmam Ali (a.s) oğlu İmam Hasan’a (a.s) yazdığı vasiyetnamede şöyle buyuruyor: “Yavrucuğum! Ben ...