İbadet ve taharette niyetin hükmü nedir?

2014/02/18
Soru
İbadet ve taharette niyetin hükmü nedir?

 “Niyetten” maksat bir işi yapmak için derin azim ve sarsılmaz iradenin var olması demektir. Bu istek ve arzuda ilahi veya maddi saikanın var olup olmamasından sarfı nazar edilmektedir. Ama ibadet ve taharette niyetten maksat şudur: Bir işi veya bir eylemi yaparken Allaha yaklaşma kastı itibara almaktır. [1] Yani bu işi yalanız ve sadece Allahın rızasını kazanmak için yerine getirmek gayesinde olmaktır. Onun dışında başka hiçbir şey gözetilmemelidir. Örneğin; namaz kılan kişi namaz kılarken niyetinde Allaha yaklaşmak ve ilahi teklif ve yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla yerine getirmesi gerekir. Namazın sıhhati için şart olan taharet (abdest) yaparken Allaha yaklaşmak için yapmalıdır. Hatırlatmak gerekir ki niyet ibadetlerin rükünlerinden sayılmaktadır. Yani bütün ibadi eylemlerde niyet farzdır ve niyetsiz ibadet sahih değildir.

Niyet konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilmihal kitaplarına ve site de bulunan cevaplara müracaat edebilirsiniz.

Nemaye: rabıtayi niyet ve amel, sual 7073 (sayt: 7230).

-----------
[1] İmam Humeyni, “ tahriru vesile ”, b. 6, Kum: müessesei neşri asar imam Humeyni 1417 h. K., c. 1, s. 141.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar