Eğer bir kimse kendi kesilmiş elinin diyetini talep ediyorsa ve bu kişi zina suçundan dolayı recme mahkûm edilmiş ve recim edilmeden önce vefat ederse onun kesilmiş elinin diyeti yine elini kesenin üzerinde vacip midir?

2014/02/18
Soru
Bir kimse başka birisinin elini kesiyor, dört şahitte hâkimin huzurunda elinin kesildiğine dair şahitlik ediyor, hakeza bu şahitlerin aynısı eli kesilmiş olan kişinin evli olduğu halde zina yaptığına dair şahitlikte bulunuyorlar. Hâkim de zina yapan kişinin recim edilmesine hüküm veriyor. Ama aleyhinde şahitlik edilen kişi hakkında recim hükmü icra edilmeden önce vefat ediyor. Hal böyle olunca ölen kişinin kesilmiş elinin diyeti yine elini kesenin üzerinde vacip midir?

Söz konusu soru birkaç taklidi merci defterine gönderildi bu defterlerce verilmiş olan cevaplar şöyledir:

 

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

 

Evet, diyetini varislerine vermelidir.

 

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

 

Diyet sabittir. Recim ile herhangi bir irtibatı yoktur. Allah daha iyi biliyor.

 

Ayetullahe'l-uzma SAFİ GÜLPAYGANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

 

 Evet, eğer kesilmiş el kasten yapılmış ise suçlu kısas ediliyor. Ama eğer kasten olmamış ise kâmil olan diyetin yarısıdır. Dolayısıyla eğer cinayet şebihi kast (kaste benzer) ise caninin kendisi vermelidir. Ama eğer hatadan ötürü ise diyet caninin akrabası (akile) üzerindedir. Konusal tartışma söz konusu ise şer’i murafe’a yapılmalıdır.

 

Ayetullah MEHDİ HADEVİ TAHRANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) görüşü:

 

Evet, diyet vaciptir.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Doğruya Doğru

    Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsı ...
  • Nefis Tezkiyesi

    Bilindiği gibi dünya birçok liderin gelip geçişine şahit olmuştur. Liderlerin liderlik sahaları de ...