Eğer bir katle dair yapılan şahitlik ile başka şehitlerin şahitliği ve diğer bir itiraf arasında tezatlık var olursa bunun hükmü nedir?

2014/02/18
Soru
Eğer iki kişi örneğin Zeyd “a”nın katilidir şeklinde şahitlik eder ve daha sonra diğer iki kişi “a”nın katili Amr’dir şeklinde şahitlik ederse veya Amr’in kendisi “a”nın katili olduğunu itiraf ederse bunun hükmü nedir?

Sorulan soru birkaç taklidi merciin defterine gönderildi bu defterlerce verilen cevaplar aşağıda zikrediliyor:

 

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

 

Elbette ki itiraf şahitlikten önce gelmektedir ama usulen bu meseleler hâkimi şer’i huzurda ispatlanması gerekir.

 

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

 

Şahitlerin dedikleri tezatlaştığı durumlarda şahitlik sakıt olur, dolayısıyla diyet ve kısas tespit edilemez. İkinci durum söz konusu olursa ihtiyar edilen görüş şudur ki her birisi diyetin yarısını versin.

 

Ayetullahe'l-uzma SAFİ GÜLPAYGANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

 

Meselenin birkaç şıkkı vardır. Cevap isteyenin cevabının verilmesi için bu şıkların açıklığa kavuşması gerekir. Şıklardan bir kısmı şunlardır: a) kan davasını yapan kimseler kimin aleyhine dava açmışlardır? b) acaba itiraf eden kimsenin itirafı Zeyd’in aleyhine kısas hükmü verildikten sonra mıdır yoksa bu hükümden önce midir? c) Veya kan davasını yapan veliler katilin kim olduğu noktasında tereddüt içinde midirler?

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Akait Dersleri

    Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta bilin ...
  • Şia Âlimleri Biyografisi C.1

    Şia alimleri, vahiy evinin yetiştirdiği, Ehlibeyt'in ilim ve irfanıyla yoğrulmuş, aldıkları ilahi emaneti gü ...