Dövme abdest, gusül ve hac amellerini yerine getirmek için bir sakınca yaratır mı?

2014/02/18
Soru
Dövme abdest, gusül ve hac amellerini yerine getirmek için bir sakınca yaratır mı?

Taklit mercilerinin çoğu dövme hakkında şöyle buyurmuştur: Eğer dövme salt renk olursa veya derinin altında bulunursa ve deri üstünde suyun ulaşmasını engelleyen bir şey olmazsa abdest, gusül ve namaz doğrudur.[1] Eğer deri üstünde engel bulunursa ve deriye suyun ulaşmasını engelleyecek tarzda çökelti olursa[2], bu durumda ilkönce engel kaldırılmalı ve sonra da gusül veya abdest almaya teşebbüs edilmelidir. Bu nedenle, eğer dövme çökelti taşırsa ve de abdest ve gusül suyunun bedene ulaşmasını engellerse, abdest veya gusülden önce onun bertaraf edilmesi gerekir.[3] Aksi takdirde suyun ulaşmasını engellemeyecek şekilde deri altında olursa sakıncasızdır. Taharete (abdest ve gusül) gerek duyan tavaf ve tavaf namazı gibi hac amelleri böyle bir durumda doğrudur.

Daha fazla bilgi için şu adrese müracaat edilebilir:

İndeks: Dövmeyle Abdestin Doğruluğu, Sayı, 1765 (Site: 1760).  

-------------
[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 205.

[2] a.g.e., s. 201.

[3] Mecmeu’l-Mesail, (lil-Gülpaygani), c. 1, s. 65.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar