Her zaman abdest almadan önce suyun deriye ulaşmasını engelleyen bir maninin olmayışından mutmain olmak gerekli midir?

2014/02/18
Soru
Size yönelttiğim soruların birinde cevapta şöyle demiştiniz: Eğer fert namazdan sonra abdest uzuvlarının birinin derisinin kalktığı ve onun altına su ulaştırmadığını fark ederse abdest ve namazını yenilemesi gerekir. Sormak istediğim şey şu: Her zaman abdest almadan önce suyun deriye ulaşmasını engelleyen bir maninin olmayışından mutmain olma işi ne halk arasında yaygın olan nede akıllıca bir iş olduğu kanısındayım. Diğer bir taraftan bir kişi fert namaz kılarken namazının kabul olmayabileceği ve daha sonra tekrar kılması gerektiği ihtimali ile namazını kılamaz. İşte bu yüzden cevabınızı daha şeffaf ve açık bir şekilde beyan eder misiniz?

Bütün İlmihal kitaplarında şöyle gelmiştir: Eğer insan abdest uzuvlarından birine bir şey yapışıp yapışmadığı konusunda şüphe duyarsa, onun verdiği bu ihtimal de halk arasında yerinde bir ihtimal ise abdest uzuvlarını kontrol etmesi gerekir ya da ellerini o kadar birbirine sürtmeli ki eğer bir mani olsa bile bu maninin bertaraf olduğuna mutmain olsun. Örneğin: beton veya boya yapımında çalışan birinin eline beton veya boyanın yapışıp yapışmadığından şüphe etmesi durumları böyledir.[1]  Bu bilgi ışığında abdestte suyun abdest uzuvlarının tamamına ulaşması gerekli olduğundan her ne sebep yüzünden olursa olsun abdest uzuvlarının derisi kalkmış ama henüz tamamen ayrılmamış ise suyun deri altına ulaştırılması gerekir. İlmihal kitaplarıyla menus olan herkes suyun abdest sırasında uzuv’a ulaşmasına mani olabilecek akla yatkın bir ihtimal verirse bunu kontrol etmesi gerektiğini bilir. Zira abdest sahih olmazsa buna binaen namaz da batıl olur. Öyleyse her zaman abdest almadan önce abdest uzuvlarını kontrol etmeye gerek yok. Aksine yalnızca akla yatkın bir ihtimal söz konusu olursa maninin olmadığından mutmain olunması gerekir.

Daha fazla bilgi için 4018 numaralı, cebire abdestinde uzuvlarda mani oluşu konulu soruya müracaat edin.

--------------
[1] Tevzıhu'l-Mesail, İmam Humeyni, c. 1, s. 177. m.293.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar