Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne?

2014/10/21
Soru
Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne? Hafızın şiirlerini musiki ve kadının sesiyle okunurken erkek tarafından dinlenmesinin hükmü nedir?

Ayetullah Hamenei’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

C 1 ve 3) Eğer kadının sesi türkü şeklinde olursa veya kadının sesinden lezzet almak kastıyla veyahut fesadı arkasından getiriyorsa veya lehvsel ve haram musikiyle birlikte iken kulak verilmesi caiz değildir.

C 2) Ğına (türkü) Lehv meclislerine uygun bir şekilde sesinin dalgalandırarak şekillere (tecii) sokmasıdır. Büyük günahlardandır. Hem okuyan için hem dinleyen için haramdır.    

Ayetullah Sistani’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

Ğina (türkü) haramdır. Ondan maksat batıl sözdür ki lehv ve lab meclislerine münasip şekilde sesini dalgalandırarak okunuyor. Hakeza bu tür sesle kuran, dua ve benzer şeylerin okunması da caiz değildir. “ –İhtiyat vacibe göre de- zikir edilenin dışındaki konuşmaların da böyleli sesle okunmamalıdır. Türküleri dinlemek de haramdır. Türkü karşılığında para almakta haramdır. Türkü karşılığında alınan şey alan kişinin mülkü olmuyor. Öğrenmesi ve öğretmesi de haramdır. Musiki yani müziğe has olan aletlerin çalınması da eğer leh ve lab meclislerine münasip olacak şekilde olursa haramdır. Ama böyle değilse haram değildir. Müzik çalmak karşılığında ücret almak da haramdır. Alına şeyler alan kişinin mülkü olmuyor. Öğrenmesi ve öğretmesi de haramdır. Cinsel duyguları uyandıran kadının sesini dinlemekte caiz değildir.

Ayetullah Mekarim-i Şirazi’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

  1. Her halükarda kadının okuması haramdı.
  2. Ğina (türkü) nedir? Ve haram oluşunun felsefesi nedir? Konusu bağlamında “180 Pursış ve Pasuh” (180 soru ve cevap) adlı kitabın 510. Sayfanın (telifat) bölümünde mevcuttur oraya müracaat edebilirsiniz.
  3. Yukarıdaki cevaptan o da anlaşılmış oldu.
  4. Ayetullah Safi Gülpaygani’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri:

Genel anlamda tarb  aletlerinden olan her şey haramdır. Ğina yani sesi boğazında çalkalamaktır. Kadının ğina şeklinde okuması haramdır, onun sesini dinlemek de haramdır.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Çocuk Terbiyesi

    Bu kitap, insanlarımız açısından çok hassas bir konuya parmak basmaktadır. Hemen hemen her alanda ...
  • İnsan-ı Kâmil

    Bu kitapta insan-ı kamil nasıl olunduğunu ve kimlerin insan-ı kamil olduğu gerçeklerini keşfedeceksiniz. Bu es ...