Dinin afeti haset, kendini beğenmişlik ve böbürlenmektir. el-Kafi, 2/307/5 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Footer Top