Kötülüklere karşı eli ve diliyle itiraz etmeyen bir kimse, diriler arasında ölü gibidir. Tehzib, 6/181/374 İmam Ali (a.s)

Caferilikte Allah İnancı

Allah’ın Naklî Sıfatları

43.   Buraya kadar beyan ettiğimiz Allah'ın sıfatları (tekellüm, konuşma dışında), aklın, Allah'ta olup olmadığına hükmettiği sıfatlardı. Kur’ânı Kerim'de ve hadislerde, nakil dışında hiçbir kaynağı olmayan birtakım sıfatlar da kaydedilmiştir, örneğin: 1- Allah'ın eli: Sana biat edenler, gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir.[1] 2- Allah'ın yüzü: Doğu da, batı da Allah'ındır....

Allah’ın Selbî Sıfatları

Şimdi, Allah Teâlâ'nn zatî sıfatlarıyla ilgili ana başlıkları gördükten sonra, bazı fiilî sıfatlar üzerinde de duralım. Burada üç sıfatı inceleyeceğiz: 1- Konuşma; 2- Doğruluk; 3- Hikmet. 38.   Kur’ânı Kerim Allah Teâlâ'yı konuşma sıfatıyla vasfederek şöyle buyuruyor: Ve Allah Musa ile de konuşmuştu.[1] Ve yine şöyle buyuruyor: Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arkasından...

Allah’ın Fiilî Sıfatları

Şimdi, Allah Teâlâ'nn zatî sıfatlarıyla ilgili ana başlıkları gördükten sonra, bazı fiilî sıfatlar üzerinde de duralım. Burada üç sıfatı inceleyeceğiz: 1- Konuşma; 2- Doğruluk; 3- Hikmet. 38.   Kur’ânı Kerim Allah Teâlâ'yı konuşma sıfatıyla vasfederek şöyle buyuruyor: Ve Allah Musa ile de konuşmuştu.[1] Ve yine şöyle buyuruyor: Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arkasından...

Allah’ın Zatî Sıfatları

Allah Teâlâ'nın sıfatlarının subûtî ve selbî ve yine zatî ve fiilî sıfatlara ayrıldığını öğrendikten sonra, onunla ilgili en önemli meseleleri söz konusu etmemiz uygun olacaktır: a) Ezelî ve Kapsamlı İlim 37.   Allah'ın ilmi, O'nun zatının özü olması hasebiyle ezelî ve sonsuzdur. Allah Teâlâ zatî ilmi dışında, ister küllî olsun ve ister...

Allah’ın Sıfatları

34.   Allah Teâlâ'nın zatı, sonu olmayan bir gerçek olduğu, eşi ve benzeri bulunmadığı için insan, Allah'ın zatının künhünü idrak edemez; ancak buna rağmen O'nu cemal ve celâl sıfatlarıyla tanıyabilir. Cemal sıfatlarından maksat, ilim, hayat ve irade gibi Allah'ın sahip olduğu mükemmellikleri gösteren sıfatlardır. Celâl sıfatlarından maksat ise, Allah Teâlâ'nın kendileriyle tavsif...

Tevhid Merhaleleri

Bütün semavî dinler tevhid ve tek ilaha tapmak esasına dayanmaktadır ve bunlar arasındaki en bâriz ortak nokta, tek olan Allah'a inanmaktır; ama bu dinlerin bazı takipçileri, bu ortak inançtan sapmışlardır. Aşağıda Kur’ânı Kerim ve hadislerden ilham alarak ve yine aklî deliller yardımıyla tevhid mertebelerini açıklayacağız: 28.   Tevhidin ilk mertebesi, tehvîd-i zatîdir....

Allah’ın Varlığına İnanmak

27.    Allah'ın varlığına inanmak, bütün semavî dinlerdeki ortak ilkedir ve esasen ilahî kişiyle (hangi dine tâbi olursa olsun) maddeci bir kişiyi birbirinden ayıran şey de bu konuda saklıdır. Kur’ânı Kerim, Allah'ın varlığını delile ihtiyacı olmayan apaçık bir konu bilmekte ve bu husustaki her türlü şek ve şüpheyi yersiz saymaktadır. Nitekim şöyle...