Kadın ve Aile

Aile Terbiyesi -2

Haydar Dönmez/Ehli Beyt Öğretisi 2. Ders: İki kişinin birbirine selam vermeleri samimiyetin  oluşmasına sebep olur kin ve kırgınlığı yok eder. Asık suratlığı güler yüzlülüğe dönüştürür. Eşler arasında samimiyet en çok ihtiyaç duyulan şey olduğu için selam vermenin  evlilikteki rolü daha belirgindir. Bir erkek evine girer girmez anlaşılır hoş bir sesle eşine selam...

Çocuk Eğitimindeki Yanlışlar

    Ne yazık ki toplumumuzda, çocukları disipline etmek için bazı çok yanlış yöntemler uygulanmaktadır. Onlardan bazıları şunlardır:   1- Korkutmak: Ebeveyn çocuğu sözde disipline etmek için genelde korkutma yöntemine başvurmaktadır. Korkutmalar bazen tehdit hâline bile gelmektedir. Anne baba bazen, küçük çocuklarını evden gitmekle korkutmak için, “Annesiz kalırsın, üvey anne ellerinden...

Çocukları Terbiye Etme Yöntemi

Ayetullah Hairi Şirazi/Ehli Beyt Öğretisi 1. Ders Çocukları terbiye edebilmek için onların kötü davranışını gömemezlikten gelmek gerekir. Şöyle ki çocuğun kötü bir davranışına tanık olduğumuz zaman farkında değilmişiz, bilmezliğe vurmalı, hatta onun bu davranışından haberiniz yokmuş gibi, davranmalısınız. Ancak bunun yanı sıra, makul bir yöntemle bu sorunu halletmeye çalışmalısınız. Örneğin bir...

Hicab Ve Özgürlük İlkesi

   Hicab konusunda eleştirilerde bulunan bir grubun iddiasına göre; hicab, insanın doğal bir hakkı olan özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır.  Kadının insanlık değerine yapılan bir çeşit hakarettir. Onlar, bir insanın değer ve şerefine saygı göstermenin insan hakları beyannamesinin bir maddesi olduğunu öne süren ve her insanın, erkek veya kadın, siyah veya beyaz ve...

İman,Akıl Ve Vicdanın Buluştuğu Yerde

Bismillahirrahmanirrahim Merhaba! ilk tanışmamız bu; doğru kelimeleri kullanıp, iyi bir izlenim bırakmam gerekir biliyorum. Ama inanın doğru kelimelerin hangileri olduğu konusunda hala kararsızım. Belki de önce biraz kendimi tanıtmalıyım. 30 yaşında, iki çocuk annesi, iyi kötü eğitim almış bir ev hanımıyım. Hikaye aslında belki de çok sıradan, ama benim için anlatması çok zor, ve paylaşmak da...

Her Kadın Bir Zehra’dır

  Hamd önde de sonda da Allah-tebarek Teâlâ-yadır.  Allah’ın salât ve selamı âlemlere rahmet Muhammed Mustafa ve onun tertemiz Ehl-i Beyt’i üzerine olsun…  Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırız.  İnkıraza doğru bir adım daha. Ellerimiz, kollarımız hepten bağlı. Ne’ye dayanmalı sorusuna vereceğimiz bir yanıtımız da yok üstelik. Kimsenin sonunu tahmin edemediği bir yoldayız....

Çocuklarımız

 Dr.Cin Bart Bazen çocuklarınız bir takım yanlışlar yapabilirler buna kızabilirsiniz ancak onları bu yanlışlara iten faktörleri gözden kaçırırsınız. Aslında çocuklarınızın davranışları sizin davranışlarınızın kopyasıdır bunu biraz düşündüğünüz de kendinize "nerede yanlış yaptık" sorusunu sorarsınız. Bu sorunun cevabını bulabilmek için çocuklarınızla aranızda olan ilişki ve iletişimi gözden geçirmelisiniz. Çocuklarınızla iyi bir iletişim...

Kadının Cihad’ı

 Emir-ül Mû'minin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kadının cihadı, kocasına karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek (ve onu hoşnut etmesidir.)"     Bir gün Ensar kadınlarından birisi olan Esma bint-i Yezid, ashabının arasında bulunduğu bir sırada Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: "Anam, babam sana feda olsun; ben...

İslamda Annenin Makamı

  KADİR AKARAS Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi, eğitim ve öğretim sorunudur. Busorun, eğitim ve öğretimin ilk beşiği olan aile yuvasından başlar. Sevgi, fedakârlık ve uyum ilkelerini yaşamayan aile ortamında, fiziksel birlik görüntüsü olsa bile, ruhsal ve mutluluk bütünlüğü olmadığından sinir ve stresle dolu bu tür ailelerde hayata atılacak çocukların/gelecek nesillerin...

Aile Ahlakı

   Aile hayatı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. İslâmda aile teşkilâtı pek önemlidir. Aile ferdleri, başta zevc ile zevceden ve bunların çocuklarından ibarettir. Bunların karşılıklı görevleri vardır.  1)   Kocasının başlıca görevleri: Zevcesi ile güzel geçinmek, onu korumak, onun nafakasını (geçim ihtiyaçlarını) karşılamak, kendisine doğruluktan ayrılmamaktır. Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur:   "Sizin hayırlılarınız, kadınları...

Anne Hakkı

Sadullah AYDIN   Yemen ülkesinin Karan köyünde Üveys adlı bir genç yaşardı. Deve çobanlığı yapan, çok yoksul bir gençti. Yaşlı anasından başka kimsesi yoktu. Yoksul olmasına yoksuldu ama, dağ gibi bir imanı vardı. Peygamberimizi görmeden Müslüman olmuştu. Üveys putlara tapmıyordu. Sürekli çöllerde dolaşıyor, Allah'a ibadet etmekle vakit geçiriyordu. Karan köyünde Üveys ve...

İslam”da Kadının Yaratılışı ve Toplumsal Yeri

   Kadın iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, merhamet timsali, şefkat abidesi ve hepsinden önemlisi "Allah"ın insanlığa rahmeti"[1] dir. Bu yüceliklere sahip olan böyle bir varlık olan "kadını yeniden okumak" ve İslam"ın ona verdiği yüce değerleri bulmak için en son din olan İslam dininin yüce değerlerini incelemekten...

Kur’ân Ve Sünnet Açısından Kadınların Çalışması Ve Bu Konuda Geçmiş Ve Çağdaş Fıkıh Âlimlerinin Görüşleri

ŞEYMA SARRAF   Iraklı hukukçu ve araştırmacı Şeyma Sarraf, bu makalede, kadının ev dışında çalışması ve faaliyeti konusunda, Şiî ve Sünnî fıkıh âlimlerinin görüşlerini ortaya koymakta, bu arada kendi görüşü ve eleştirisini de dile getirmektedir. Eleştirisi, daha çok, kadına daha yüzeysel bir şekilde yaklaşan Sünnî fıkıh âlimlerinin görüşlerine yönelik olmuştur. Sünnî âlimlerin...

Evliliğin Faydaları

  Evlilik ve ortak aile hayatının kurulması, fıtrattan kendine özgü yaratılıştan kaynaklanan en güzel ve en önemli toplumsal adetlerden biridir. Tarih boyunca insanların kabul ettiği çok kutsal ve faydalı geleneklerden biridir. Evlilik insan hayatının zorunluluklarından sayılmaktadır. Bunun terk edilmesi, toplumsal geleneğin dışına çıkmak olarak görülmekte ve kabul edilemez bir iş...

Vahiy Mantığında Kadın

   Çok değerli Mecme’ul Beyan tefsirinde[1] şöyle yer almıştır: Esma bint-i Ümeys, değerli eşi Cafer b. Ebi Talib’le ilâhi ve salt dini korumak için yaptıkları hicretten geri döndüklerinde Peygamber’in eşlerini görmeye gitti ve onlara şöyle dedi: “Kur’ân’da kadınlar hakkında bir ayet var mıdır? ” Onlar, “Hayır” dediler. Böylece Esma hemen...

Allah’ın Razı Olduğu Eşler

  Hiç şüphe yok ki dünya, bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Geçici bir konak, imtihan edileceğimiz geçici bir mekândan başka bir şey değildir bu dünya hayatı. Her şey, asıl hedef, ahiret yurdumuz için imtihan soruları mesabesindedir. ‘Dünya ahiretin tarlasıdır’ buyuran Peygamberimiz, bu hadis-i şerifinde elbette, güzel şeyler ekin ki güzel...

İslamda Kadının Yeri

  İnsan oğlu bu dünyaya ayak basıp toplu olarak yaşadığı günden beri hem tabii olarak meydana gelişi ve hem de toplumsal yaşamını sürdürmek için kadın cinsine ihtiyaç duymuş, hiç bir zaman erkek yaşam ve bekasında kadından ihtiyaçsız olmamıştır. Beşer toplumu, ister vahşi insan olsun ister medeni yaşam yolunu sürekli, örf ve...

İyi Bir Annenin Vasıfları

  İyi bir annenin ilk etapta göze çarpan, seçkin bazı vasıfları vardır. Bunların inanan her insanda olması güzeldir fakat annelerin bu özellikleri  çocukları üzerinde de tesir edeceğinden dolayı, bu özelliklerin onlarda bulunması çok daha önemlidir. Zira anneler çocukları üzerinde büyük bir tesir gücüne sahiptir. Bir bebek dünyaya geldiğinde dış dünya...

Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi

  Bu ilginç ve önemli konuyu tarihte gerçekleşen bir olayla açıklıyoruz. İmam Bâkır (a.s)'dan naklen: İsrailoğulları arasında zengin ve akıllı biri yaşamaktaydı. Onun iki eşi vardı. Bunlardan biri iffetli, diğeriyse pek iffetsizdi. İffetli eşinden kendine benzeyen bir erkek çocuk dünyaya geldi. İffetsiz eşinden de iki oğlu vardı. Zamanla baba hastalanıp ölüm yatağına...

Kardeş Kıskançlığı, Çözüm ve Önerileri

  * Kardeşi doğmadan önce ona anlayabileceği bir dilde aileye yeni bir üyenin geleceği, evdeki ortamın her zamankinden daha heyecanlı ve karışık olabileceği, örneğin eve sık sık misafirlerin gelip gideceği, annenin hem yorgun olacağı hem de bebekle daha çok vakit geçirmek zorunda kalacağı, çünkü küçük bir bebeğin gereksinimleri olduğu ama...

Çocuk ve Ahlâki Eğitim

  Çocuğun "insanî vasıflara" sahip olarak yetişmesinde, ahlâkî değerlerin önemli bir rolü vardır. Ahlâkî değerler, çocuğun olumlu davranışlar kazanmasına öncülük ettiği gibi, kişilik gelişimine de büyük bir katkı sağlamaktadır. Ebeveynler, kişilik yapısının oluşmaya başladığı 3/4 yaşından itibaren çocuğun davranış gelişimini yakından takip etmeli ve çocuğun ahlâkî kavramları anlamaya başladığı 7/8 yaşından...