En üstün sadaka fakire gizlice vermek ve fakir insanın fedakarlığıdır. Kenz’ul Ummal, 16250 Hz. Muhammed (s.a.a)

Aşura Günü Şehit Olan Peygamber Sahabeleri

Soru İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında şehitlerden kaç tanesi Allah Resulü’nün (s.a.a) ashabındandı? Kısa Cevap Âşura araştırmacıların yaptıkları tahkikat sonucu, İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleri arasında beş kişinin Peygamber’in (s.a.a) ashabından olduğu ve Âşura kıyamında şehadete eriştikleri meşhurdur. Bu beş kişi şunlardır: Enes b. Haris, Hani b. Urve, Müslim b. Evsece, Habip İbn Mezahir...

Kufelilerin Hz. Hüseyin’e İhaneti

Soru İmam Hüseyin’i (a.s) öylesine coşku, istek ve bağlılıkla davet eden Kufeliler, ne oldu da birden İmam’ı yalnız bıraktılar hatta İmam’a karşı savaşa giriştiler? Cevap Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle iki soruya cevap vermemiz gerekmektedir: 1. Kufelilerin mektuplar yazarak İmam’ı davet etmelerinin nedeni ne idi? 2. Ubeydullah b. Ziyad, Kufe kıyamını bastırmak için...

Hz. Zeynep (s.a)

Soru Peygamber Efendimizin (s.a.a) hep Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilgili anları, onlara duyduğu sevgisi, muhabbeti, yatarken, otururken, namaz kılarken, camideyken vb. anlatılır. Ancak Hz. Zeyneb ile ilgili buna benzer bir hadis duymadım. Onu okşaması, sevmesi, vb gibi olaylar anlatılmamaktadır. Hz. Zeynep (s.a) Resulullah’ın (s.a.a) vefatından sonra mı dünyaya...

Hz. Hüseyin’in Kıyamı

Soru Neden İmam Hüseyin (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmedi? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmemesinin sebebi hakkında şunları söyleyebiliriz: 1- İmam’ın (a.s) kardeşi ve imamı olan İmam Hasan’ın (a.s) hayatı döneminde Muaviye’yle yaptığı anlaşmaya gösterdiği saygı ve Muaviye’nin de böyle bir anlaşmaya göstermelik olarak yaptığı saygıdan dolayı. 2- İmam Hüseyin’le (a.s)...

Hz. Hüseyin’in, Rukayye veya Sakine Adındaki Kızları

Soru Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye veya Sakine adında üç veya dört yaşında Şam’da vefat eden bir kızı var mıydı? Benim bildiğime göre bu konu elimizde bulunan (örneğin el-İrşad) hiçbir kaynak kitabında açık bir şekilde beyan edilmemiştir. Bu konuyu nakleden ilk ravinin kendisi; yani “Kâmil Behayi” nin yazarı bile bu...

Her Gün Âşura, Her Yer Kerbela

Soru Birçok kişiden “Her gün Âşura’dır, her yer Kerbela.” hadisinin çok zayıf bir hadis olduğu veya böyle bir hadisin olmadığını duydum. Sizden ricam bu konuda daha fazla bilgi vermenizdir. Bu söz bir hadis ise lütfen onun itibar ve doğruluğunun ne ölçüde olduğunu söyleyiniz. Kısa Cevap Hadis kitaplarında “Her gün Âşura’dır, her yer...

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru iki kısımdan oluşmaktadır. birincisi tarihi bölüm, ikincisi kelami bölüm. İkinci bölüm şu soruları peşi sıra getirmektedir; bu kadar büyük bir cinayet sonrası böyle bir kimse tövbe etme tevfiki bulabilir mi,...

İmam Hasan’ın (a.s) Kıyam Etmeme Sebebi

Soru İmam Hasan (a.s) Emevîlerin aleyhine kıyam edebileceği halde bunu yapmadı ama İmam Hüseyin (a.s) kıyam etti. Bunun nedeni nedir? Kısa Cevap Her tarihi olayı, vuku bulduğu dönemin siyasi durum ve şartlarını göz önüne alarak incelemek gerekir. İmam Hasan (a.s) İmam Ali’nin (a.s) şehit olmasını müteakip halife olduktan sonra, Muaviye tarafından gelecek tehlike...

Matem Tutmanın Felsefesi

Soru Matem ve yas tutmanın felsefesini sormak sizce mantıklı mıdır? Ayrıca Şiaların imamları ve özellikle Hz. Hüseyin için yas tutmasının felsefesi nedir? Cevap Yeni oluşan tahlil ve açıklama eğilimlerini de göz önünde bulundurursak, çağımız insanı her zaman karşılaştığı ve kesin olarak kabul ettiği inançlar hakkında araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır....

Hz. Hüseyin’in (a.s) Mateminin Önem ve Felsefesi

Soru Hz. Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesi nedir? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesini anlamak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir: 1. Kur’an değişik âyetlerde yüce insanlar ve din evliyalarının erdem ve ulvî sıfatlarını diri tutmayı vurgulamıştır. 2. Yüce şahsiyetli Şia imamları (a.s) Kerbela hadisesini diri tutmak...

Hz. Hüseyin’in Şehit Olacağını Bildiği Halde Ölüme Gitmesi

Soru İmam Hüseyin (a.s) şehit olacağını biliyor muydu? Eğer biliyorduysa kendi ayaklarıyla ölüme mi gitti? Cevap Şia rivayetlerinden anlaşıldığı üzere masum İmamlarda, Allah tarafından verilen gayb bilgisi bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (onu muttali kılmaz).”[1] Bu ayetten anlaşıldığı gibi gaybı...

Ziyaret-i Âşura’da Yezid’in Oğlu Muaviye’ye Lanet

Soru Ziyaret-i Âşura’da yapılan lanetler Yezid’in oğlu Muaviye’yi de kapsıyor. Oysa onun oğlu Muaviye iyi birisi idi. Bu durumda (tezat içerikli olan) Ziyaret-i Âşura nasıl muteber olabilir? Kısa Cevap Ziyaret-i Âşura’da Yezid’in oğlu da dâhil bütün Ümeyye oğullarına lanet edilmiştir. Bu arada bazı tarihçiler Yezid’in oğlu ve Ümeyye oğullarından birkaç tanesini yapmış...

Hz. Zehra’nın (s.a) Şahsiyeti

Soru Dünyanın en üstün kadını Hz. Zehra’nın (a.s) şahsiyet ve üstünlük yönlerini beyan eder misiniz? Kısa Cevap Sadece irdeleme ve derin düşünme aracılığıyla engin boyutlarına ulaşmanın mümkün olduğu Hz. Zehra’nın (a.s) yüce şahsiyetinin yönleri çok geniş ve engindir. O yüce şahsiyetin manevî ve ilahî, ilim ve marifet, siyasal ve toplumsal mücadele yönleri...

Kadınlarda Hamilelik Dönemi

Soru Kadınlar hamilelik döneminde nelere dikkat etmelidirler? Hepimizin bildiği gibi insanın karekteri anne karnında oluşmaya başlamakta,acaba hayırı bir evlat için Ehlibeyt ne gibi öneride bulunmuştur? Cevap Dediğiniz gibi hamilelik dönemi de insanın şahsiyetinin ve karakterinin oluşmasında çok önemlidir. Bebeğin şahsiyeti ilk oluşum gününden itibaren annenin yeme-içmesi, davranışları, düşüncesi, yaptığı işler ve psikolojik...

Hadislerde Ayaklara Mesh

Soru Ayakların üstünü mesh etme konusunu hadislerle ispatlayınız. Kısa Cevap “Vesailu’ş-Şia” gibi Şia’nın muteber kitaplarında İmamlardan (a.s) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda, abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün mesh edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar mesh edilirken sağ ve sol sırası dikkate alınmalı ve ayak parmaklarından başlayarak...

Allah ile Hz. Peygamber Arasındaki Konuşma

Soru Peygamberimiz miraca çıktığında, Cebrail’in bile varamadığı yere varıyor ve Yüce Allah ile arasında bir konuşma geçiyor. Rica etsem bu konuşmayı benim için yazar mısınız? Ayrıntılı Cevap Peygamberimiz arz etti: Rabbim, katındaki en faziletli amel hangisidir? Yüce Allah buyurdu: Benim için en faziletli amel, kulumun bana tevekkül edip, verdiğim her şeye razı olmasıdır....

Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Kaynaklar

Soru Beyaz el, asanın ejderha olması ve Hz. Musa’nın Nil’den geçme kıssası hangi tarih kitabında nakledilmiştir? Diğer peygamberler ve İmamlar (a.s) hakkında çalışmış birkaç tarihçinin adını ve kitaplarını lütfen tanıtır mısınız? Müslüman olmayan tarihçilerin adını, şüpheleri cevaplamak için istiyorum. Kısa Cevap Kur’ân’ın birçok âyeti peygamberlerin mucizelerine değinmiştir. Bunlardan biri olan Hz. Musa’nın...

Hz. Mehdi’nin Hayatı

Soru 12. İmam, Hz. Mehdi hakkında genel ve kısa bilgi istiyorum. Cevap Onikinci İmam’ın (a.f.) tarihini doğumu ve doğum sonrası çeşitli yaşam aşamalarını kısaca ele alalım. 1. Doğumu Şialar’ın Onikinci İmam’ı İmam Hasan Askerî’nin (a.s) oğlu 255 h.[1]/ 869 m yılının Şaban ayının on beşinci[2] gününün şafak vaktinde[3] Samerra’da dünyaya geldi. İmam’ın (a.f.) doğum...

Filistin ve İsrail Meselesi

Soru İsrail oğulları ve peygamberlerinin asıl ve tarihi vatanı bugünkü Beytu’l-Mukaddes, Jerusalem ve bunların etrafındaki yöreler değil midir? Hz. Süleyman (a.s) bu yörelerde hâkimiyet sürmüyor muydu? İsrail oğullarının peygamberleri ardı ardına bu bölgelerde peygamber olmamışlar mıydı? Görünüşe göre Müslümanlar sonraları Arabistan’ın kuzey bölgelerine ve Filistin’e girmişlerdir. O halde biz İsrail’i...

Abdullah bin Sebe Masalı

Soru Şia âlimleri Abdullah b. Sebe ile ilgili tarihte beyan edilenleri –bu naklin aktarıcıları silsilesinde Seyf b. Ömer olduğu gerekçesiyle- reddedip onu yalan uyduran meşhur biri olarak tanıtmaktadırlar. Onun bu vasıfla şöhret kazanmasına neden olan bu uydurulan yalanlardan kaynak vererek birkaç örnek sunmanızı rica ediyorum. Kısa Cevap Gerçek İslâm Şiiliğin kendisidir. Hz....

Sahih Bilinen Hadislerin Uydurma Olma İhtimali

Soru Sayın Kediver bir yerde “Hidayet İmamlarının (a.s) insanüstü faziletleri hakkında gelen rivayetlerin tevatür haddinde olduğu iddiaları geçerli değildir. Zira ravilerin bazı yerlerde yalan üzerine birleşmeleri muhtemeldir.” diye yazmaktadır. Buna göre tevatür veya sahih senetlerle nakledildiği iddia edilen hadislerin metninin gulat ve müfevvize tarafından uydurulma ihtimali var mıdır? Kısa Cevap 1. Gulat...