“Aklın afetlerinin en kötüsü kibirdir.” Gurer’ul-Hikem, 5752 İmam Ali (a.s)

Hadis İlimlerine Giriş

Hadis İlimlerine Giriş

0.00

Açıklama

Sünnet, Kur’an-ı Kerim’den sonra dinin ikinci kaynağı ve Kur’an’ın açıklayıcısıdır. Kur’an-ı Kerim’in öğretilerini Resulullah’ın buyruğu uyarınca “İlim üç kısımdır: Muhkem bir ayet, itidal üzere olan bir farz, yaşanan bir sünnet”  akaid, ahlak ve ahkâm olarak üç kısma ayırdığımızda sünnet, İslami ölçü ve görüşler ışığında tüm bu öğretileri açıklayan ve sınıflandırandır. Dindeki tüm alanlarda sünnet, Kur’an’ın yanı başında yer almıştır. Bu da bir nevi sünnetin önem ve konumunun göstergesi olmuştur.
Elinizdeki eser, iki ciltlik “Hadis Çalışmaları” adlı eserden seçilmiş önemli konuları ihtiva etmektedir. Burada, hadis ilimlerini aşağıdaki dört ana başlık altında açıklamaya çalışacağız:
Hadis Tarihi
Dirayet-ul Hadis veya Musteleh-ul Hadis
Rical-ul Hadis
Fıkh-ul Hadis

Ek bilgi

Yayınevi

El-Mustafa

Yazar

Üstad Ali Nasırî

Boyut

16 x 23

Sayfa Sayısı

231

Çeviren

Muhammet Mehti Turan

Bu ürünü sepete eklediniz: