Odalarınızı örümcek ağlarından temizleyin, çünkü onları bırakmak fakirlik meydana getirir. Vesail’uş-Şia, 3/575/2 İmam Ali (a.s)

Müslüman Alimlerin Eğitim, Öğretim ve Temelleri Üzerine Görüşleri – 3

Müslüman Alimlerin Eğitim, Öğretim ve Temelleri Üzerine Görüşleri – 3

0.00

Açıklama

Bu ciltte, Gazzâlî’nin eğitim ve öğretim ile ilgili görüşlerine yer ayrılmıştır.
Şüphesiz Gazzâlî, büyük mürebbilerden ve İslam dünyasının namlı eğitim araştırmacılarından biriydi. Onun eğitimle ilgili düşünceleri asırlarca İslam dünyasının eğitim kültürüne hâkimdi. Büyük eğitimciler, kendi eğitim yöntemlerinde ve bakışlarında onun eserlerinden ve düşüncelerinden ilham almışlardır.
Bu kitapta öncelikle Gazzâlî’nin hayatından ve eserlerinden bahsedilmiştir. Ardından Gazzâlî’nin eğitimle ilgili düşüncesinin felsefî temellerinin bir kısmına ve Gazzâlî’nin varlık, Tanrı, dünya ve insana dair yaklaşımına değinilmiştir. Daha sonra eğitimle ilgili etkenler konu edilmiş; eğitimde kalıtımın ve çevrenin rolüne değinilmiştir.
Yine Gazzâlî’nin eserlerinde eğitim yöntemlerinin tanınması ve sınıflandırılmasına işaret edilerek eserlerinde geçen beş yöntem ayrıntılarıyla işlenmiştir.

Ek bilgi

Yayınevi

El-Mustafa

Yazar

Behruz Refi'î

Boyut

16 x 23

Sayfa Sayısı

344

Çeviren

Nurcan Altun

Bu ürünü sepete eklediniz: