Fakirler cennet ehlinin hükümdarıdırlar. İnsanların tümü cennete iştiyak duyar ve cennet ise fakirlere iştiyak duyar. el-Bihar, 72/49/58 Hz. Muhammed (s.a.a)

Bazı Fıkhi Meseleler (30/04/2019)

Bazı Fıkhi Meseleler (30/04/2019)