Kulağın hakkı, onu gıybetten münezzeh kılman ve helal olmayan şeyi işitmekten alı koymandır. el-Hisal, 566/1 İmam Zeyn-el Abidin (a.s)

Bazı Fıkhi Meseleler (30/04/2019)

Bazı Fıkhi Meseleler (30/04/2019)