Hikmet kalpte yeşeren ağaçtır ki dilde meyve verir. Gurer’ul-Hikem, 1992 İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 12. Bölüm / İnsan İçin Şeytanın Tuzakları Nelerdir?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 12. Bölüm / İnsan İçin Şeytanın Tuzakları Nelerdir?