“Ahlakı kötü olanın ailesi kendisinden utanır.” Gurer’ul-Hikem, 8595 İmam Ali (a.s)

İmam Zeyn-el Abidin’den Öğütler

İmam Zeyn-el Abidin’den Öğütler