İştahın olunca yemek ye ve henüz iştahın varken yemekten el çek. el-Bihar, 62/290 Hz. Muhammed (s.a.a)