Kim insanları kandırmak maksadıyla ilim öğrenirse, cennetin kokusunu bile almayacaktır. (Mekarimü’l-Ahlak, s.363-381) Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Muhammed (s.a.a)

Peygamberi Ekremin Annesi Amine

  Vahep kendi eşinin yanına vardı ve böyle dedi: bu gün Abdul müttalipin olgun gencinden ki ismi abdullahtır. Bir takım davranışlar musadehe ettim ki hayli şaşkınlığa ve hayrete düştüm, bir grup yahudiler kötü niyetle hile yoluyla ona saldırdılar ki öldürsünler. Abdullah yalnız başına onların kalleşçe saldırılarına karşılık verdi ve onlardan...

Kur’ân’a Göre Hz. Peygamber’in Siyasi Hâkimiyeti

Muhammed Ali Rüstemiyan   Bu makale, Kur’ân ve Sünnet açısından Peygamber’in (s.a.a) siyasi hâkimiyeti meselesini ele almaktadır. Makalede, İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde Hz. Peygamber’in, risalet, tebliğ ve hidayetin yanı sıra siyasi liderlik yükümlülüğünü de üstlendiği ilgili ayetler çerçevesinde ispatlanmaktadır. Giriş Peygamber’in (s.a.a) siyasi hâkimiyeti hakkında Kur’ân-ı Kerim’de geçen ayetler...

Resulullah’ın (s.a.a) Miracı

Abdullah Cevadi Amuli   Resulullah’ın (s.a.a) ilmî ve amelî mucizelerinden biri, ubudiyetinin sayesinde gerçekleşen “Miraç” olayıdır. Kur’ân ve hadisler, bu mucizeden azamet ve övgüyle bahsetmektedir. Resulullah’a (s.a.a) miraçta meşhut olan/gösterilen şeylerin bir miktarı, seyr-u suluk ehli için de gerçekleşebilir. Ama bu şühudun Resulullah’ta (s.a.a) asıl, saliklerde fer’î olmasının yanı sıra şühudun...

Resulullah (saa) ile İlgili Kırk Hadis

En Güzel Örnek Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Sizin için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.”[1] 1- Kul Gibi Yemek Yemesi ve Oturması İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Resulullah (s.a.a) kul gibi yemek yer, kul gibi oturur ve kendisinin de bir kul olduğunu biliyordu.”[2] 2- Uykudan Kalktığında Secde Etmesi İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki: “Resulullah (s.a.a)...

Son Peygamberin Mirası

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ümmîler arasından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah'tır. Kuşkusuz onlar, daha önceleri apaçık bir sapıklık içinde idiler."[1] İslâm tarihi ile ilgili incelemeler, bize son peygamber Hz. Muhammed'in gönderilişinin getirdiği önemli sonuçları açıkça gösteriyor. Bu ilâhî görevlendirmenin başta gelen kazanımlarını şöyle...

Allah Resulü’nün Güzel Ahlakı 1

Ali TARHAN/Erenler 1   Allah Resulü’nün ahlâk, adap ve gidişatının en güzel, en yüce ahlâk, adap ve gidişat olduğunda şüphe yoktur. Bu açıdan Allah Resulü insanoğlu için en güzel örneği teşkil etmektedir. Öyle ki, Allah Tealâ, onun hakkında: “Şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin” [1] buyurmuştur. Yine Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:...

Hz.Peygamberin(s.a.a) Çocuklara Karşı Şefkat ve Merhameti

Yeni doğan çocuğa isim koymak veya dua etmesi için Peygamber’in (s.a.a) yanına getirdiler. Çocuk Peygamber’in (s.a.a) üzerini necis etti. Çocuğun annesi ve yanındakiler üzüldüler. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Çocuğu serbest bırakın ben elbisemi yıkarım ama sizin bağırmanız onu korkutabilir. Peygamber (s.a.a) çocuklara selam verirdi ve onları isimleriyle saygılı bir şekilde...

Allah Resulü’nün Güzel Ahlakı – 2

İkinci Bölüm Ali TARHAN/Erenler 2   Geçen yazımızda Allah Resulü’nün güzel ahlak, edep ve gidişatlarından örnekler zikretmiş, devamını ikinci yazımızda vereceğimizi kaydetmiştik. O insan-i kamilin örnek teşkil eden ahlak, edep ve gidişatlarından dersler çıkarmak arzusuyla yazımızın ikinci bölümünü siz aziz dostlara sunuyoruz. Allah Resulü’nün (s.a.a) Yemek Yiyişi Resulullah (s.a.a), Allah’ın helâl kıldığı her yemekten...

Hz. peygamber(s.a.a)’in Aile içi Davranışı

Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir”‌. [1]  Peygamber (s.a.a) eşlerinin çokluğu nedeniyle onların rızasını elde edebilmek için kendi şahsı hakkından geçiyordu. Böylece Kur’an Peygamber’i (s.a.a) uyararak kendi hakkından geçerek insanlara örnek almayı yasakladı. Yani...

Dünyaya Doğan Güneş Hz. Muhammed (s.a.a)

  Zeynel ESKİCİ/Erenler 4-5   Arabistan ve Çevresi Yıllardan 570... Rebiyülevvel ayının on yedinci günü... Vakit, fecirden sonra... Yeni bir güneş doğuyor dünyaya, karanlıkları aydınlatmak, insanları temizlemek için... Yer, Umman Denizi ile Kızıl deniz arasında uzanan kara kütlesi, yani Arabistan Yarımadası... Her şey karmakarışık. İnsanlar arasında Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi kimi ilâhî orijinal...

Hz. Peygamberin(s.a.a) Görevleri

İnsanları cahillik karanlığından, şirk koşmaktan ve tefrikadan imana doğru yönlendirmek: Bu Kuran, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.[1] İnsanları zekât vermeye teşvik etmek ve zekât alarak yoksulların ihtiyacını gidermek: Onların mallarından sadaka al; bununla onları...

Resulullah (s.a.a) İle İlgili Kıssalar

BİRİNCİ BÖLÜM Hidayet KOŞACA 1- Cennet Ağaçları Bir gün Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Kim “Subhanellah” derse, Allah Teala bu zikre karşılık kıyamet günü ona Cennette bir ağaç diker. Yine; “Kim ‘La ilahe illallah’ derse, Allah Teala bu zikir karşılığında Cennette ona bir ağaç diker.” Yine; “Kim ‘Allah-u Ekber’ derse, Allah Teala bu zikre karşılık...

Peygamberimizin (s.a.a) Yemekle İlgili Adabı

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [10] - Ays b. Kasım şöyle dedi: "İmam Sadık'a (a.s), 'Peygamberimizin (s.a.a) doyasıya buğday ekmeği hiç yemediğini söylediği yolunda babandan bir hadis rivayet ediliyor, doğru mu?' diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: Hayır, doğru değil. Peygamberimiz (s.a.a) buğday ekmeği hiç yemedi ve doyasıya arpa ekmeği...

Peygamberimizin Hayatına Kısa Bir Bakış

MUSA GÜNEŞ Peygamberlerin sonuncusu ve ilâhî elçilerin efendisi Abdulmutalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed (s.a.a), Fil Yılı’nın rebiyülevvel ayının on yedinci gününde dünyaya geldi. Daha önce babasını kaybeden Peygamberimize Sa’doğulları kabilesinden bir kadın süt annesi oldu. Dört veya beş yaşına girdiğinde annesine geri verildi. Altı yaşındayken annesi vefat etti. Bunun üzerine...

Resulullah ( s.a.v. )’ın Gençlik Dönemi

Evlilikten  Bi'set'te Kadar İnsanların hayatlarından en önemli ve hassas dönem, gençlik çağıdır. Çünkü bu çağda cinsi içgüdüler en kamil haddine varıyor : hevesine düşkün nefis her an kafasında bir heves oluşturulmasının insanın akıl şehvet iç güdü fırtınaların karartırılması kaçınılmaz olmasıdır. Maddi içgüdülerin insan üzerinde egemenliği, daha da bir artıyor neticesinde...

Hz. Peygamberin Bazı Kişilik Özellikleri

1- Bilgin Ümmî Hz. Peygamber'in ayrıcalıklarından biri insanlardan olan bir öğretmenin yanında okuma-yazma öğrenmemiş olmasıdır.[1] O bir bilgi ortamında değil, cahil bir toplumda yetişti. Kur'ân'ın açıkladığı bu gerçek hiç kimse tarafından yalanlanmış değildir. İçinde doğup büyüdüğü kavim en koyu cahillikte olan, ilimden ve eğitimden en uzak bir kavimdi. Hz. Peygamber'in kendisi...

Resul-i Ekrem (s.a.a) Sevgisi

1) Yaradılış, bir sevgi tecellisidir. Allah, sonsuz ve sınırsız sevgi kaynağıdır. Çünkü Allah; Rahman, Rahim ve Vedud’dur. Meveddet’in, Vedad’ın; Rahmet’den özel bir anlamı vardır. Hubb da öyledir. Rahmetin anlamı, başkalarına şefkat, merhamet duymak iken, sevmek daha özel bir anlam taşır. 2) Sevgi, yöneleceği bir sevgili arar. Allah’tan başka bir ikinci...

Hz. Peygamberin Doğumu ve Çocukluğu

Hz. Peygamber'in (s.a.a) gönderilişi öncesindeki dönemde Arap Yarımadası toplumunda kargaşa ve zulüm kökleşmişti. 1- Putperest Toplumun Çöküş Belirtileri Hz. Peygamber'in (s.a.a) gönderilişi öncesindeki dönemde Arap Yarımadası toplumunda kargaşa ve zulüm kökleşmişti. Toplumda birlik diye bir şey yoktu. Çöldeki hayat karakterinin var ettiği sosyal ve kültürel özellikler, Arap Yarımadası toplumunda göstergeleri beliren...

Peygamber (s.a.a) ‘in Tevazusu

Allah'ın Rasûlü (s.a.a) o derece mütevazı idi ki fakirler ile oturur, onlarla birlikte yemek yer ve şöyle buyururdu: "Ben de Allah'ın kuluyum, kullar gibi yiyor, kullar gibi oturuyorum." Zeyd Şehham, imam Cafer Sadık (a.s) 'dan şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Allah Taala Hz. Muhammed (s.a.a)'i peygamberliğe seçtiği andan o hazretin vefatına...

Peygamber (s.a.a)’in Züht ve İbadeti

Allah'ın Rasûlü (s.a.a) o kadar ibadet ediyordu ki, kendisini meşakkat ve sıkıntıya düşürüyordu. Bu yüzden Allah'u Teâlâ Kur'an-ı Kerim'in "Taha" suresinin 1. ayetini göndererek şöyle buyurdu: "Biz Kur'an'ı sana güçlük çekmen için nazil etmedik!"  İmam Cafer Sadık şöyle (a.s) buyuruyor: "Allah'ın Rasûlü (s.a.a) vacip namazlardan iki kez çok müstehap namaz kılar,...