İnsanların en çok günahlardan sakınanı, her ne kadar haklı da olsa çekişmeyi terkeden kimsedir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Rıza (as)’ın İmameti ve Vesayeti

1- Muhammed bin İsmail bin Fazl el-Haşimi'den şöyle rivayet edilmiştir: Ebul Hasan Mûsa bin Câfer (a.s)'ın huzuruna çıktım, şiddetli bir şekilde hastaydı. Ona; Allah'ın bize göstermesini istemediğim şey (ölüm), gerçekleşirse o zaman kime başvuralım (sizden sonra İmam kimdir)? dedim. Şöyle cevap verdi: "Oğlum Ali'ye; zira onun mektubu benim mektubumdur....

Mektebi Harekette İmam Ali b. Musa Rıza”nın (a.s) Rolü

 Siyasi hayat bir nevi halkın fikirsel hayatının bir bölümünün yansımasıdır. Siyasi yaşam dağınık ve ıstıraplı olursa toplumun fikirsel yaşamı da mustarip olacaktır. Siyasi tutumları karşısında aydın bir görüşü olmayan bir ümmet bir çok fikirsel ve kültürel tutumlarında belirginsiz ve şaşkın kalacaktır.     Fikrî ve siyasi hayat da siyasî hayata yansır,...

İmam Rıza (a.s.) Ve İran

Şia İmamlarından sadece İmam Rıza (a.s.) İran İslam devletinde defnedilmiştir. İmam Rıza (a.s.), bu topraklara ayağını bastığı ilk günden beri beraberinde hayır, iyilik ve bereket getirmiştir bu topraklara. Biz bir çok yerlerde hatırlatmışız ki, İmam Rıza'nın (a.s.) hem hayatı döneminde ve hem de şehadetinden sonra –İran'da defnedildiğinden dolayı-  Şiiliğin...

İmam Rıza (a.s) Ve Veliahtlık Meselesi

İmam Rıza (a.s.) ile ilgili en önemli tarihi mesele O Hazretin veliahtlık meselesidir. Bu makalemizde veliahtlık meselesinin bazı bölümlerini aydınlatmaya çalışacağız. Veliahtlık meselesiyle ilgili esasi nükteler birkaç konu teşkil etmektedir. Onların en önemlileri ise Memun'un hedefi ve İmam Rıza'nın (a.s.) bu olay karşısındaki tutumudur. Değerli üstadımız Allame Seyyid Cafer Murtaza...

Şia’nın Kaynak Eserlerinden Olan Uyun-u Ahbar’ır-Rıza Kitabından Kırk Hadis

          Fahrettin ALTAN/Erenler4-5   1- Ali bin Ahmed, Muhammed bin Ahmed es-Sinanî ve Hüseyin bin İbrahim (r.a), Uyun’daki senetle Mahmud bin Ebi’l-Bilad’dan şöyle dediğini nakletmişlerdir: İmam Rıza (a.s)’dan duydum ki şöyle buyuruyordu:   “Kim, bağışta bulunan kimseye teşekkür etmezse, Allah’a şükretmemiştir.”[1]   2- Uyun’daki senetle, İbrahim bin Mahmud’dan İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğu naklolunmuştur:   “Mümin, iyi...