“Nefsini yüce işlere alıştır ve insanların borçlarını üstlen ki nefsin şerafet elde etsin, ahiretin bayındır olsun ve seni övenler çoğalsın” Gurer’ul Hikem, 6232 İmam Ali (a.s)

İmam Hasan (a.s) Hakkında Merak Ettikleriniz

S. 1- İmam Hasan-ı Mücteba'ın meşhur lâkapları nelerdir? C. 1- Mucteba, Sibt-i Ekber. S. 2- İmam Hasan (a.s)'ın künyesi nedir? C. 2- Ebu Muhammed. S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. S. 4- İmam Hasan (a.s)'ın hayatı...

Hakkı Batldan Ayıran İlahi Hutbe

  Bu Hutbeyi, Muaviye ile Sulh Yaptıktan Sonra Muaviye'nin, 'Bizim Faziletlerimizi  Anlat' Demesi Üzerine İrad Etmiştir.   Allah'a hamd-u sena, Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selamdan sonra şöyle buyurdu: Beni tanıyan, kim olduğumu biliyor, ama tanımayan bilsin ki ben Resulullah'ın oğlu Hasan'ım. Ben, beşir ve nezir (müjdeleyici ve...

İmam Hasan (a.s) ve Şamlı Adam

   Muaviye, Rum kayserinin kendisine yönelttiği soruları Hazret-i Ali aleyhi's-selam'dan öğrenmek için, değişik kıyafetli bir adamı Kufe'ye gönderdi. Adam Kufe'ye girip, Hazret-i Ali aleyhi's-selam'ın huzuruna vardığında, Hazret-i Ali onun yabancı olduğunu anlayıp, kendisini sorguya çekti. O adam da durumun neden ibaret olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine Hazret-i Ali aleyhi's-selâm,...

İmam Hasan (a.s)’dan Hikmet ve Öğüt

  İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb.  Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının  Sorularına Verdiği Cevaplar    İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir? Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. denildi; İmam: Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya gönül vermemektir. buyurdu.    Hilim nedir? denilince; Öfkeyi belirtmeyip yutmak ve kendine hakim olmaktır....

İmam Hasan (a.s)’ın Mazlumiyeti

  Peygamberin dar-i faniden göçmesinden yirmi beş yıl geçmiş, üç halife değişmişti. Bunlardan biri kendi eceliyle vefat ederken ikisi uğradıkları saldırılar sonucunda hayatlarını kaybetmişti. Her ne kadar Allah Resulü mükerrer olarak ümmetine Allah'ın kitabı ve Ehlibeyt'ini sipariş edip onların kendilerine bırakılan kutsal emanetler olduğunu belirtmiştiyse de vefatıyla birlikte bu...

İmam Hasan (as)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı: Hasan Künyesi : Ebu Muhammed    Lakabı : Muctaba Baba adı : Ali (a.s) Anne adı: Fatıma (s.a) Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 15 Ramazan Hicretin 3. yılı Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :28 sefer 50 h. Şehadet yeri : Medine : Şehadet sebebi :  Eşi Code tarafından zehirlenmesi        Çocukluk dönemi      İmam Hasan (as) yedi yaşına kadar...

İmam Hasan (a.s)’dan Kırk Hadis

Fahrettin ALTAN/Erenler 3 Boşuna Yaratmadı 1- “Biliniz ki, Allah Teala sizi boşuna yaratmadı; sizi kendi başınıza bırakacak da değildir. Ecellerinizi yazdı ve maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dünyada geçiminizi sağlayarak sizi...

İmam Hasan (a.s) İle Muaviye Arasında Geçen Taktik Savaşı

Hidayet KOŞACA/Erenler3 Muaviye, ikinci ve üçüncü halifenin gölgesinde yirmi yıl vali olarak bulunduğu Şam’da birtakım vaatlerle[1] kendisine inanan ve sözünü dinletebilen güçlü bir topluluk oluşturmuştu. Şam toplumu, Muaviye’yi sözüne güvenilen, emin bir kişi olarak tanıyor, Kureyş kabilesinin önderi olarak görüyordu. Öyle ki, Şam’da Peygamberin sahabesi denildiğinde ilk akla gelen “Muaviye”...

İmam Hasan (a.s)’ın Hayatından Dersler

  Eyup KORKMAZ/Erenler 4-5 Uyanık Hizmetçi Bir gün İmam Hasan (a.s)’ın hizmetçisi, cezalandırılmayı hakkeden bir suç işler. İmam (a.s) onun tembih edilmesini emreder. Bu arada uyanık hizmetçi: “Ey mevlam! Allah, “Ve’l kazimin’el ğayz” (öfkelerini yenenler) buyurur” der, bunun üzerine İmam (a.s): “Onu cezalandırmaktan vazgeçin” buyurur. Hizmetçi: “Ey mevlam! Allah, “Ve’l afine aninnas”...

İmam Hasan’ın Sulhu

Ebu Said-i Akisa şöyle diyor: İmam Hasan (a.s)’a; “Neden Muaviye ile sulh yaptın, oysa hak seninle idi; Muaviye ise sapık ve zalimdir?” dediğimde İmam Hasan (a.s) şöyle buyurdular: “Acaba ben babamdan sonra Allah’ın hücceti ve İmam değil miyim?” Zohri- “Evet, öyledir.” İmam (a.s)- “Resulullah benim ve kardeşim hakkında; ‘Hasan ve Hüseyn, kalksalar...

İkinci İmam (as) ve Düşmanları

İmam Hasan'ın düşmanı Muaviye, İmam Hüseyin'in düşmanı da Yezid idi... Baba ile oğul arasındaki fark tarihte, ğul; ahmak ve bön, baba ise zeki ve uyanık olarak gösterilir. Bazıları ise babanın deha derecesinde zeki olduğunu söylemişlerdir. Bu iki düşmanın İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e yönelik husumetleri, o zamanın koşullarının doğurduğu...

İmam Hasan (as)’ın Faziletleri ve Siresi

İmam Hasan (a.s)’ın Makamı   Resulullah ( s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de İmamdırlar.” [1] Resulullah ( s.a.a) buyurmuştur ki: “Hasan ve Hüseyin, benden ve babalarından sonra yeryüzü halkının en üstünleridirler;anneleri de yeryüzündeki kadınların en üstünüdür.” [2] Yine Resulullah ( s.a.a) buyurmuştur ki:   “Hasan’a gelince; o benim oğlum,...

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.)

  Sefer ayının 28. günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -saa- vefat günü olmakla birlikte bu azimuşşan Peygamberin Ehl-i Beyt' inden İmam Hasan -as-' ın da şehadet yıldönümüdür.   Dünya müslümanları bu günde taziye ve matem merasimi düzenler ve islamın yüce rehberleriyle ahitlerini tazelerler. İmam Hasan -as- hicri kameri 50. yılda...

İmam Hasan (a.s) Ve İmamet Sorumluluğu

  Kûfe'nin en kötü şartlar altında varlığını sürdürdüğü bir zamanda Emir-ül Müminin (a.s.) şehid edildi. Kûfeliler Camel savaşında eskiden beri rekabette bulundukları Basralılara karşı zafere ulaştılarsa da çok geçmeden, Sıffin savaşında  gösterdikleri şecaat ve yiğitliklere rağmen zafere tam bir adım kalmışken düşmanın oyununa kapılıp ağır bir şekilde yenildiler; hem...

İmam Hasan (a.s)’ın Şehadeti

Muaviye'nin kendi hükümeti boyunca işlediği korkunç cinayetlerden biri de Resulullah'ın (s.a.a.) reyhanesi olan İmam Hasan Müçteba"yı (a.s.) şehid etmesi idi. Bu facianın izleri açıkça tarihte görülmektedir. Bu cinayet şöyle gerçekleşti: Muaviye haince bir komplo düzenleyerek ve Aş'as b. Kays"ın kızı (O Hazretin karısı) gibi fasit bir aletten yararlanmakla İmam"ı...

İmam Hasan Mucteba (as)’dan Rivayetler

Dünya için hiç ayrılmayacakmış gibi ve ahiret için yarın ölecekmiş gibi çalış. En iyi işiten kulaklar, öğüt ve tavsiyeleri dinleyendir ve bunu kendi faydaları için kullananlardır. Bilge kişi ondan vaaz isteyeni aldatmaz. Bedenleri için yemek düşünen insanlara şaşırıyorum çünkü manevi işlerinde kendi canlarının yemeğini düşünmüyorlar. Meşveret ve danışmanın sonucu ve faydası tekamul ve...

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Hayatının Son Günlerine Bir Bakış İmam Hasan Mücteba (a.s.) barış anlaşmasını imzaladıktan sonra, Kufe’den dedesi Allah’ın Peygamberi (s.a.a.)’ın Medine’sine geri döndü ve Peygamber (s.a.a.) ile Mescid-un Nebi’nin kutsal civarında Peygamber (s.a.a.) ile Ehli Beyti (as)’ın sünnet ve yöntemini dünyaya tanıtıp müslümanları Emeviler’in özellikle Muaviye’nin zalimce hükümetinden...

İmam Hasan (a.s)ın Sabrı

Onun sabrı, cihadının bir yansımasıydı ki, bütün savaş meydanlarında ve bütün cephelerde sığındığı bir kale konumundaydı. O, zamandan, zamane insanından  öylesine yoksunluklar, ihanetler, kalleşlikler, ağırdan almalar, sözden caymalar, töhmetler, düşmanlardan sövgüler ve dostlardan azarlar gördü ki... bütün bunlara tahammül etti. Tarihin kaydettiği liderler arasında -hatırlayabildiğimiz kadarıylaonun gibisine rastlamıyoruz. O...

İmam Hasan’ın (a.s) Fedakarlığı

İmam Hasan'ın fedakârlığının en büyük ve en somut göstergesi, düşüncesini ve akidesini egemenliğe ve iktidara tercih etmesiydi. İktidara tam anlamıyla ve yasal olarak sahipken bunu değerleri uğruna feda ede bilen bir kimsenin bu fedakârlığı, aynı amaç uğruna canını feda eden kimsenin fedakârlığından daha dikkat çekicidir ve kişinin büyük bir...

İmam Hasan’ın (a.s) Cihadı

Onun cihadı gerçekten dikkat çekiciydi. Aynı zamanda en acı, en elem verici cihattı. En genişalanlara yayılmış ve en uzun süreli acıları barındıran bir cihat örneğiydi. Allah yolunda cihat etti, ama tek cephede değil. Birçok cephede. Düşmanla cephelerde karşılaştı. Bazen asker sürdü cihat meydanına, bazen düşmanın sebep olduğu fitneyi bastırmakla uğraştı.  Düşmanın...

Sorularla İmam Hasan’ın (a.s) Hayatı

S. 1- İmam Hasan-ı Mücteba'ın meşhur lâkapları nelerdir? C. 1- “Mucteba”‌, “Sibt-i Ekber.”‌ S. 2- İmam Hasan (a.s)'ın künyesi nedir? C. 2- “Ebu Muhammed”‌. S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. S. 4- İmam Hasan (a.s)'ın hayatı kaç döneme ayrılır? C....