İmam Hasan (a.s)

İmam Hasan’ın Sulhu

Ebu Said-i Akisa şöyle diyor: İmam Hasan (a.s)’a; “Neden Muaviye ile sulh yaptın, oysa hak seninle idi; Muaviye ise sapık ve zalimdir?” dediğimde İmam Hasan (a.s) şöyle buyurdular: “Acaba ben babamdan sonra Allah’ın hücceti ve İmam değil miyim?” Zohri- “Evet, öyledir.” İmam (a.s)- “Resulullah benim ve kardeşim hakkında; ‘Hasan ve Hüseyn, kalksalar...

İmam Hasan (a.s) Hakkında Merak Ettikleriniz

S. 1- İmam Hasan-ı Mücteba'ın meşhur lâkapları nelerdir? C. 1- Mucteba, Sibt-i Ekber. S. 2- İmam Hasan (a.s)'ın künyesi nedir? C. 2- Ebu Muhammed. S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. S. 4- İmam Hasan (a.s)'ın hayatı...

Hakkı Batldan Ayıran İlahi Hutbe

  Bu Hutbeyi, Muaviye ile Sulh Yaptıktan Sonra Muaviye'nin, 'Bizim Faziletlerimizi  Anlat' Demesi Üzerine İrad Etmiştir.   Allah'a hamd-u sena, Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selamdan sonra şöyle buyurdu: Beni tanıyan, kim olduğumu biliyor, ama tanımayan bilsin ki ben Resulullah'ın oğlu Hasan'ım. Ben, beşir ve nezir (müjdeleyici ve...

İmam Hasan (a.s) ve Şamlı Adam

   Muaviye, Rum kayserinin kendisine yönelttiği soruları Hazret-i Ali aleyhi's-selam'dan öğrenmek için, değişik kıyafetli bir adamı Kufe'ye gönderdi. Adam Kufe'ye girip, Hazret-i Ali aleyhi's-selam'ın huzuruna vardığında, Hazret-i Ali onun yabancı olduğunu anlayıp, kendisini sorguya çekti. O adam da durumun neden ibaret olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine Hazret-i Ali aleyhi's-selâm,...

İmam Hasan (a.s)’dan Hikmet ve Öğüt

  İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb.  Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının  Sorularına Verdiği Cevaplar    İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir? Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. denildi; İmam: Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya gönül vermemektir. buyurdu.    Hilim nedir? denilince; Öfkeyi belirtmeyip yutmak ve kendine hakim olmaktır....

İmam Hasan (a.s)’ın Mazlumiyeti

  Peygamberin dar-i faniden göçmesinden yirmi beş yıl geçmiş, üç halife değişmişti. Bunlardan biri kendi eceliyle vefat ederken ikisi uğradıkları saldırılar sonucunda hayatlarını kaybetmişti. Her ne kadar Allah Resulü mükerrer olarak ümmetine Allah'ın kitabı ve Ehlibeyt'ini sipariş edip onların kendilerine bırakılan kutsal emanetler olduğunu belirtmiştiyse de vefatıyla birlikte bu...

İmam Hasan (as)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı: Hasan Künyesi : Ebu Muhammed    Lakabı : Muctaba Baba adı : Ali (a.s) Anne adı: Fatıma (s.a) Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 15 Ramazan Hicretin 3. yılı Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :28 sefer 50 h. Şehadet yeri : Medine : Şehadet sebebi :  Eşi Code tarafından zehirlenmesi        Çocukluk dönemi      İmam Hasan (as) yedi yaşına kadar...

İmam Hasan (a.s)’dan Kırk Hadis

Fahrettin ALTAN/Erenler 3 Boşuna Yaratmadı 1- “Biliniz ki, Allah Teala sizi boşuna yaratmadı; sizi kendi başınıza bırakacak da değildir. Ecellerinizi yazdı ve maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dünyada geçiminizi sağlayarak sizi...

İmam Hasan (a.s) İle Muaviye Arasında Geçen Taktik Savaşı

Hidayet KOŞACA/Erenler3 Muaviye, ikinci ve üçüncü halifenin gölgesinde yirmi yıl vali olarak bulunduğu Şam’da birtakım vaatlerle[1] kendisine inanan ve sözünü dinletebilen güçlü bir topluluk oluşturmuştu. Şam toplumu, Muaviye’yi sözüne güvenilen, emin bir kişi olarak tanıyor, Kureyş kabilesinin önderi olarak görüyordu. Öyle ki, Şam’da Peygamberin sahabesi denildiğinde ilk akla gelen “Muaviye”...

İmam Hasan (a.s)’ın Hayatından Dersler

  Eyup KORKMAZ/Erenler 4-5 Uyanık Hizmetçi Bir gün İmam Hasan (a.s)’ın hizmetçisi, cezalandırılmayı hakkeden bir suç işler. İmam (a.s) onun tembih edilmesini emreder. Bu arada uyanık hizmetçi: “Ey mevlam! Allah, “Ve’l kazimin’el ğayz” (öfkelerini yenenler) buyurur” der, bunun üzerine İmam (a.s): “Onu cezalandırmaktan vazgeçin” buyurur. Hizmetçi: “Ey mevlam! Allah, “Ve’l afine aninnas”...

İmam Hasan’ın (a.s) Fedakarlığı

İmam Hasan'ın fedakârlığının en büyük ve en somut göstergesi, düşüncesini ve akidesini egemenliğe ve iktidara tercih etmesiydi. İktidara tam anlamıyla ve yasal olarak sahipken bunu değerleri uğruna feda ede bilen bir kimsenin bu fedakârlığı, aynı amaç uğruna canını feda eden kimsenin fedakârlığından daha dikkat çekicidir ve kişinin büyük bir...

İmam Hasan (a.s)’ın Şehadeti

Muaviye'nin kendi hükümeti boyunca işlediği korkunç cinayetlerden biri de Resulullah'ın (s.a.a.) reyhanesi olan İmam Hasan Müçteba"yı (a.s.) şehid etmesi idi. Bu facianın izleri açıkça tarihte görülmektedir. Bu cinayet şöyle gerçekleşti: Muaviye haince bir komplo düzenleyerek ve Aş'as b. Kays"ın kızı (O Hazretin karısı) gibi fasit bir aletten yararlanmakla İmam"ı...

İmam Hasan’ın (a.s) Cihadı

Onun cihadı gerçekten dikkat çekiciydi. Aynı zamanda en acı, en elem verici cihattı. En genişalanlara yayılmış ve en uzun süreli acıları barındıran bir cihat örneğiydi. Allah yolunda cihat etti, ama tek cephede değil. Birçok cephede. Düşmanla cephelerde karşılaştı. Bazen asker sürdü cihat meydanına, bazen düşmanın sebep olduğu fitneyi bastırmakla uğraştı.  Düşmanın...

Sorularla İmam Hasan’ın (a.s) Hayatı

S. 1- İmam Hasan-ı Mücteba'ın meşhur lâkapları nelerdir? C. 1- “Mucteba”‌, “Sibt-i Ekber.”‌ S. 2- İmam Hasan (a.s)'ın künyesi nedir? C. 2- “Ebu Muhammed”‌. S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. S. 4- İmam Hasan (a.s)'ın hayatı kaç döneme ayrılır? C....

İmam Hasan Hazretlerinin Devri

Hicretin 40. Yılında hz.Hasan imamet makamına geçmiş ve peygamber efendimizin vasiyet ettiği üzere müslümanlara halife olmuştu. Mümin olan müslümanlar ona hemen beyat etmiş ve onu hz.Ali’nin yerine önder olarak kabullenmişlerdi.Hz.Hasan ilk olarak valileri tayin edip gidecekleri yerlere gönderir.(1) Hz.Hasan halkı , Muaviye’ye karşı savaşmak için çağrıda bulunur.Hz.Hasan’ın bütün çağrılarına ve haberlerine...

İkinci İmam Hasan Mücteba (as)

Ehlibeyt'in efendisi ve ikinci imam olan Hasan (a.s), hicretin ikinci yılında ramazan ayının onbeşinde dünyaya gelmiştir. Künyeleri "Ebu Muhammed" olup, cennet hatunu Fatıma-ı Zehra'nın ilk evlâdıdır. Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hasan, yaratılış ve ahlâk bakımından, peygamberlerin efendisi olan dedesi Resulullah'a benziyordu." Resulullah (s.a.a) defalarca hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:...

İmam Hasan (as)’ın Şehadeti

Hasan (a.s). Meşhur lakapları: Mücteba, Sibt-i Ekber. Künyesi: Ebu Muhammed. Baba ve annesi: Ali (a.s) ve Fatımat’üz-Zehra (s.a). Doğum yeri ve yılı: Hicretin 3. yılı Ramazan ayının yarısında Medine-i Münevvere’de doğmuştur. İmamet dönemi: On yıl (40-50). Zamanındaki gasıp halife: Muaviye b. Ebî Süfyan Şahadet yeri ve tarihi: Hicretin 50. yılı, Sefer ayının 28’inde (bir görüşe göre...

İmam Hasan ın (as) Özellikleri

İmam Hasan Mücteba (a,s.) insanlık yolunu yürümek isteyenlere bireysel ve toplumsal çehresiyle eşsiz bir kılavuz olabilecek beşeriyet sembollerinden biridir. Bu hususda nakledilen rivayetleri bütün boyut ve ayrıntılarıyla buraya aktaramayacağımıza göre onlardan bazısıyla yetiniyoruz: İbadî açıdan o hazretin parlak yüzü beşeriyet tarihine göz alıcı bir güzellik vermiştir. Bir rivayete göre İmam...

İkinci İmam (as) ve Düşmanları

İmam Hasan'ın düşmanı Muaviye, İmam Hüseyin'in düşmanı da Yezid idi... Baba ile oğul arasındaki fark tarihte, ğul; ahmak ve bön, baba ise zeki ve uyanık olarak gösterilir. Bazıları ise babanın deha derecesinde zeki olduğunu söylemişlerdir. Bu iki düşmanın İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e yönelik husumetleri, o zamanın koşullarının doğurduğu...

İmam Hasan Mucteba (as)’dan Rivayetler

Dünya için hiç ayrılmayacakmış gibi ve ahiret için yarın ölecekmiş gibi çalış. En iyi işiten kulaklar, öğüt ve tavsiyeleri dinleyendir ve bunu kendi faydaları için kullananlardır. Bilge kişi ondan vaaz isteyeni aldatmaz. Bedenleri için yemek düşünen insanlara şaşırıyorum çünkü manevi işlerinde kendi canlarının yemeğini düşünmüyorlar. Meşveret ve danışmanın sonucu ve faydası tekamul ve...

İmam Hasan (as)’ın Faziletleri ve Siresi

İmam Hasan (a.s)’ın Makamı   Resulullah ( s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de İmamdırlar.” [1] Resulullah ( s.a.a) buyurmuştur ki: “Hasan ve Hüseyin, benden ve babalarından sonra yeryüzü halkının en üstünleridirler;anneleri de yeryüzündeki kadınların en üstünüdür.” [2] Yine Resulullah ( s.a.a) buyurmuştur ki:   “Hasan’a gelince; o benim oğlum,...