Çocuklarınıza saygılı davranın, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onları çağırmayın.; el-Kâfi, c.6, s.47 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Musa Kâzım (as)’dan Rivayetler

Hikmetin alameti düşüncedir. Hikmetin bineği tevazudur. Ailesine ve kardeşlerine iyi davranan kimsenin ömrü uzun olur. En değerli insan dünyaya hiç değer vermeyen kimsedir. Akıllı insan eğilimli bile olsa yalan söylemez. Dünya sarayı  deniz gibidir ve susuz insan ondan nekadar içerse içsin daha da susar. Dindar insanlarla meşveret dünya ve ahiretin asaletidir. Düşünce ve tedbir hayatın yarısının...

İmam Kazım (as) ın Hayatı

İmam Kazım’ın İsim, Lakap ve Soyu Bu yüce şahsiyetin şerif ismi, Cafer oğlu Musa’dır. Cafer Muhammed Bakır’ın oğlu, Muhammed Bakır Ali’nin (Zeynülabidin) oğlu, Ali Hüseyin’in oğlu, Hüseyin Ali’nin oğlu ve Ali de Ebu Talib’in (a.s) oğludur.[2] İmam Kazım (a.s) Sefer ayının yedisinde hicri 128 yılında cumartesi günü Mekke ve Medine...

İmam Musa Kazım (a.s)’ın Ahlakı

  “Abd-u Salih” Diye Adlanması İbn-i Cevzî diyor ki: “Haşimî hanedanından olan Ebu’l- Hasan Musa bin Cafer (İmam Kazım), çok ibadet ettiğinden, (Allah yolunda) gayretinden ve geceleri ibadetle geçirdiğinden dolayı “Abd-u Salih” diye çağrılıyordu. İmam Kazım (a.s), kerim (bağış ve ihsanda bulunan) ve halim (yumuşak huylu ve sâkin tabiatlı) birisiydi. Bir adam ona...

İmam Kazım (as) ın Hayatı

  İmam Kazım’ın İsim, Lakap ve Soyu Bu yüce şahsiyetin şerif ismi, Cafer oğlu Musa’dır. Cafer Muhammed Bakır’ın oğlu, Muhammed Bakır Ali’nin (Zeynülabidin) oğlu, Ali Hüseyin’in oğlu, Hüseyin Ali’nin oğlu ve Ali de Ebu Talib’in (a.s) oğludur.[2] İmam Kazım (a.s) Sefer ayının yedisinde hicri 128 yılında cumartesi günü Mekke ve Medine...

İmam Musa Kazım’dan (a.s) Altın Sözler

  İmam Kazım (a.s), ölmek üzere olan birisinin yanına vararak şöyle buyurmuştur: “Ölüm, müminleri günahından temizleyen bir arıtma aracıdır. Vücutlarında olan en son günahın kefareti olarak kendilerine ulaşan en son acıdır. Ölüm kafirleri de temizliklerinden arındırır, sahip oldukları iyiliğin son sevabı olarak kendilerine ulaşan en son lezzet ve rahatlıktır.”‌[1] İmam Kazım...