“Her kim abdestli uyursa gece namazı kılan oruçlu kimse gibi olur.” Kenz’ul Ummal, 25999 Resulullah (s.a.a)

İmam Bakır(as)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı: Muhammed Künyesi :  Ebu Cafer Lakabı :  Bakır Baba adı : Ali ibn Hüseyin Anne adı: Fatıma bint Hasan Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 1 Recep  57.h. Peygambere (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :7 Z.Hicce 104 veya 107 h. Şehadet yeri : Medine : Şehadet sebebi : Emeviler'den İbrahim bin Velid'in zehirlemesi   Çocukluk dönemi   İmam Bakır (as)...

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (saa)'in Ehl-i Beyt'i, özel faziletlere sahip oldukları için Müslüman toplumun gözdesi olarak büyük sevgi ve saygıya mahzar olmuş bulunuyorlar. Müslümanların kalpleri onların aşkıyla doludur. Yeryüzündeki hayat var oldukça bu sevgi ve aşk devam edecektir.    İmam Muhammed Bakır (as)'ın hizmetinde bulunan birisi şöyle diyor:     İmam Muhammed Bakır,...

İmam Bakır’ın (a.s.) İlmi Derecesi

  Kuşkusuz Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunun görüşünce İmam Bâkır (a.s.) kendi döneminde dünyaca meşhur olup ders meclisi bütün İslam beldelerinden gelenlerle dolup taşıyordu. Onun alim ve fakih bir şahsiyet olduğundan bizzat Ehl-i Beyt ilimlerinin varisi olduğundan çoğularının İmam'ın huzurundan yararlanmasını, ilmî ve fıkhî sorularının çözümünü istemelerini icad ediyordu. Bu...

İmam Bakır (as)”ın Kültürel Mirası

Şianıh fıkhî ve tefsiri kaynaklarını gözden geçirmekle şianın fıkhî, ahlakî ve tefsiri rivayetlerinden büyük bir bölümünün İmam Bakır (a.s.)'dan nakledilmiş olduğu kolaylıkla anlaşıla¬bilir. İmam Bakır (a.s.)'dan rivayet edilen fıkhî meseleleri açıklamak. Kur'an ayetlerini ve onların şa'nı nüzulünü (iniş nedenini) izah etmek hususundaki pek çok hadisler "Vesail-uş şia'da" ve Allame...

İmam Bâkırın (a.s) İmamet Dönemi

İmam Bâkır"ın (a.s) 19 yıllık imamet dönemi (h:95-114) şöyle özetlenebilir: Babası -İmam Seccad (a.s)- ömrünün son anlarında onu kendi yerine ve Şia"nın önderliğine tayin eder ve bunu, diğer evlatları ve akrabaları huzurunda gerçekleştirir. Rivayetlerin dilinde ilim veya Resulullah"ın (s.a.a) silahını ihtiva eden bir sandığı ona göstererek buyurur: "Ey Mu-hammed, bu...

İmam Muhammed Bâkır (a.s)ın Kısa Sözleri

1- Münafık kimseyle dilinle anlaş ve geçin. Sadece mü'mini kal‌binle sev. Bir yahudi bile seninle oturursa ona karşı iyi davran. 2- Hilim ve ilim beraberliğinden daha güzel bir beraberlik yok‌tur. 3- Kemalin tümü, din hususunda derin bilgi sahibi olmak, musi‌betlere karşı sabretmek ve geçim masrafını ölçülü bir şekilde ayarlamaktır. 4- Allah'a andolsun...

İmam Muhammed Bâkır (a.s)dan Nasihetler

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah nezdinde işlerin en sevimlisi, kulun her ne kadar az da olsa sürekli yaptığı ameldir.”‌[1] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah nezdinde, her ne kadar az da olsa sürekli yapılan bir işten sevimli hiçbir şey yoktur.”‌[2]İmam Bakır (a.s)...