Günah işlememek tövbe etmekten daha kolaydır.Kafi, c. 8, s. 384 İmam Ali (a.s)