Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyn’i seveni Allah sever.Kamil ez-Ziyarat, s. 117 Hz. Muhammed (s.a.a)

O’nun İzinde 6. Bölüm / Hz.İbrahim’in (a.s) Hicreti

O’nun İzinde 6. Bölüm / Hz.İbrahim’in (a.s) Hicreti