“Aklın düşmanı nefsani isteklerdir.” Metalib’us-Suul, 56Aldanmak İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 16. Bölüm / Dünya Sevgisinden Kurtulmanın Yolları Nelerdir? 2

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 16. Bölüm / Dünya Sevgisinden Kurtulmanın Yolları Nelerdir? 2