Allah sevgisi ile dünya sevgisi bir kalpte toplanmaz.Mecmua-yi Veram, c. 2, s. 121 Hz. Muhammed (s.a.a)

Mah-ı Matem