“Hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir. Bundan ancak akıl sahipleri ibret alır.” Bakara, 269

Hikmet İklimi 100. Bölüm 10.10.2019

Hikmet İklimi 100. Bölüm 10.10.2019