İşler zamanlarının rehinidir el-Bihar, 77/165/2 İmam Ali (a.s)