Birçok sözün cevabı sükuttur.Gurer-ul Hikem, s. 225 İmam Ali (a.s)

Ramazan Ayı