“Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki huşuyu artırır.” İsra, 109

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 6. Bölüm / İnsanın Nefsinin Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 6. Bölüm / İnsanın Nefsinin Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?