“Allah akıl verdiği herkesi bir gün akıl vesilesiyle kurtarmıştır.” Nehc’ul-Belağa, 407. hikmet İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 6. Bölüm / İnsanın Nefsinin Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 6. Bölüm / İnsanın Nefsinin Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?