Her kim Allah karşısında mütevazi olursa bedeni Allah’a itaatten usanmaz. el-Bihar, 78/90/95 İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 6. Bölüm / İnsanın Nefsinin Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 6. Bölüm / İnsanın Nefsinin Terbiyesi Nasıl Olmalıdır?