Bela kapılarını dua ile kapatın. el-Bihar, 93/288/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 18 RAMAZAN (24/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 18 RAMAZAN (24/05/2019)