Her kim ölünceye kadar sürekli Hacc’ı ertelerse Allah onu kıyamet günü Yahudi veya Nasrani (Hıristiyan) olarak haşreder. el-Bihar, 77/58/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Allah Korkusu / 11.Bölüm

Allah Korkusu / 11.Bölüm