la havle ve la kuvvete ila billahzikri 99 derde devadır. Bunların en küçüğü gam ve kederdir. Müstedrek’ul-Vesail, c. 5, s. 367 Hz. Muhammed (s.a.a)

Allah Korkusu / 11.Bölüm

Allah Korkusu / 11.Bölüm