İlim gibi hiçbir şerafet yoktur. Nehc’ul-Belağa, 113. hikmet İmam Ali (a.s)

İmam Hasanın Viladeti

İmam Hasanın Viladeti