“Rahman’ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar.” Meryem, 58

Ramazan Fıkhı 4. Bölüm / Orucun Farz Olmadığı Kişiler

Ramazan Fıkhı 4. Bölüm / Orucun Farz Olmadığı Kişiler