“Her kim Müslümanlara karşı iki yüzlü ve iki dilli olursa kıyamet günü ateşten iki dili olduğu halde getirilir.” Sevab’ul A’mal, 319/1 İmam Sadık (a.s)

Mescit Sohbetleri (17/05/2019)

Mescit Sohbetleri (17/05/2019)