Amellerin en üstünü nefsini yapmaya mecbur kıldığın ameldir. el-Bihar, 78/69/20 Kutsî Hadis

Mah-ı Matem