Alimin sürçmesi, geminin kırılması gibidir. Böylece yolcularını boğar ve kendisi de batar. el-Bihar, 2/58/39 İmam Ali (a.s)

Ecir Namazı ve Namazda Örtü

Ecir Namazı ve Namazda Örtü