Allah bir kimseyi severse, onu sakinlik-vakar ve sabırlı ve tahammüllü olmakla süsler. Gurer-ul Hikem, h. 4099 İmam Ali (a.s)

Ecir Namazı ve Namazda Örtü

Ecir Namazı ve Namazda Örtü