Akıllarınıza karşı kötümser olun. Zira akla güvenmek hataya sevab olur. Gurer’ul-Hikem, 2570 İmam Ali (a.s)

Hz. Zehra’nın (s.a) Şahsiyeti

Soru Dünyanın en üstün kadını Hz. Zehra’nın (a.s) şahsiyet ve üstünlük yönlerini beyan eder misiniz? Kısa Cevap Sadece irdeleme ve derin düşünme aracılığıyla engin boyutlarına ulaşmanın mümkün olduğu Hz. Zehra’nın (a.s) yüce şahsiyetinin yönleri çok geniş ve engindir. O yüce şahsiyetin manevî ve ilahî, ilim ve marifet, siyasal ve toplumsal mücadele yönleri...

Kadınlarda Hamilelik Dönemi

Soru Kadınlar hamilelik döneminde nelere dikkat etmelidirler? Hepimizin bildiği gibi insanın karekteri anne karnında oluşmaya başlamakta,acaba hayırı bir evlat için Ehlibeyt ne gibi öneride bulunmuştur? Cevap Dediğiniz gibi hamilelik dönemi de insanın şahsiyetinin ve karakterinin oluşmasında çok önemlidir. Bebeğin şahsiyeti ilk oluşum gününden itibaren annenin yeme-içmesi, davranışları, düşüncesi, yaptığı işler ve psikolojik...

Hadislerde Ayaklara Mesh

Soru Ayakların üstünü mesh etme konusunu hadislerle ispatlayınız. Kısa Cevap “Vesailu’ş-Şia” gibi Şia’nın muteber kitaplarında İmamlardan (a.s) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda, abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün mesh edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar mesh edilirken sağ ve sol sırası dikkate alınmalı ve ayak parmaklarından başlayarak...

Allah ile Hz. Peygamber Arasındaki Konuşma

Soru Peygamberimiz miraca çıktığında, Cebrail’in bile varamadığı yere varıyor ve Yüce Allah ile arasında bir konuşma geçiyor. Rica etsem bu konuşmayı benim için yazar mısınız? Ayrıntılı Cevap Peygamberimiz arz etti: Rabbim, katındaki en faziletli amel hangisidir? Yüce Allah buyurdu: Benim için en faziletli amel, kulumun bana tevekkül edip, verdiğim her şeye razı olmasıdır....

Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Kaynaklar

Soru Beyaz el, asanın ejderha olması ve Hz. Musa’nın Nil’den geçme kıssası hangi tarih kitabında nakledilmiştir? Diğer peygamberler ve İmamlar (a.s) hakkında çalışmış birkaç tarihçinin adını ve kitaplarını lütfen tanıtır mısınız? Müslüman olmayan tarihçilerin adını, şüpheleri cevaplamak için istiyorum. Kısa Cevap Kur’ân’ın birçok âyeti peygamberlerin mucizelerine değinmiştir. Bunlardan biri olan Hz. Musa’nın...

Hz. Mehdi’nin Hayatı

Soru 12. İmam, Hz. Mehdi hakkında genel ve kısa bilgi istiyorum. Cevap Onikinci İmam’ın (a.f.) tarihini doğumu ve doğum sonrası çeşitli yaşam aşamalarını kısaca ele alalım. 1. Doğumu Şialar’ın Onikinci İmam’ı İmam Hasan Askerî’nin (a.s) oğlu 255 h.[1]/ 869 m yılının Şaban ayının on beşinci[2] gününün şafak vaktinde[3] Samerra’da dünyaya geldi. İmam’ın (a.f.) doğum...

Filistin ve İsrail Meselesi

Soru İsrail oğulları ve peygamberlerinin asıl ve tarihi vatanı bugünkü Beytu’l-Mukaddes, Jerusalem ve bunların etrafındaki yöreler değil midir? Hz. Süleyman (a.s) bu yörelerde hâkimiyet sürmüyor muydu? İsrail oğullarının peygamberleri ardı ardına bu bölgelerde peygamber olmamışlar mıydı? Görünüşe göre Müslümanlar sonraları Arabistan’ın kuzey bölgelerine ve Filistin’e girmişlerdir. O halde biz İsrail’i...

Aşura Günü Şehit Olan Peygamber Sahabeleri

Soru İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında şehitlerden kaç tanesi Allah Resulü’nün (s.a.a) ashabındandı? Kısa Cevap Âşura araştırmacıların yaptıkları tahkikat sonucu, İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleri arasında beş kişinin Peygamber’in (s.a.a) ashabından olduğu ve Âşura kıyamında şehadete eriştikleri meşhurdur. Bu beş kişi şunlardır: Enes b. Haris, Hani b. Urve, Müslim b. Evsece, Habip İbn Mezahir...

Abdullah bin Sebe Masalı

Soru Şia âlimleri Abdullah b. Sebe ile ilgili tarihte beyan edilenleri –bu naklin aktarıcıları silsilesinde Seyf b. Ömer olduğu gerekçesiyle- reddedip onu yalan uyduran meşhur biri olarak tanıtmaktadırlar. Onun bu vasıfla şöhret kazanmasına neden olan bu uydurulan yalanlardan kaynak vererek birkaç örnek sunmanızı rica ediyorum. Kısa Cevap Gerçek İslâm Şiiliğin kendisidir. Hz....

Sahih Bilinen Hadislerin Uydurma Olma İhtimali

Soru Sayın Kediver bir yerde “Hidayet İmamlarının (a.s) insanüstü faziletleri hakkında gelen rivayetlerin tevatür haddinde olduğu iddiaları geçerli değildir. Zira ravilerin bazı yerlerde yalan üzerine birleşmeleri muhtemeldir.” diye yazmaktadır. Buna göre tevatür veya sahih senetlerle nakledildiği iddia edilen hadislerin metninin gulat ve müfevvize tarafından uydurulma ihtimali var mıdır? Kısa Cevap 1. Gulat...

Rüyada Ölen Yakınların Görülmesi

Soru İnsan, ölen yakınını rüyada görebilmek için hangi duayı okumalı veya hangi ameli yerine getirmelidir? Cevap Misbah-ı Kef’amî adlı kitapta ölenleri rüyada görmek için yapılması gerekenler konusunda şunlar yazılıdır: “Ehlibeyt İmamlarının bazı ashabının kitaplarında şöyle yazdıklarını gördüm: İnsan peygamberlerden (a.s) veya masum imamlardan (a.s) birini, annesini, babasını veya herhangi birini rüyasında görmek istiyorsa...

Rızık Bolluğu İçin Dua

Soru Maddi durumum yerinde değil ve ne yaparsam yapayım bir türlü düzelmiyor,rızık bolluğu için okumamı önderdiğiniz bir dua var mı? Cevap İbn-i Babıveyh kendisine ulaşan senetle Hz. Ali’den (a.s.) şöyle naklediyor: “Hz. Resulullah’a (s.a.a) çok borcumun olmasından dolayı yakındım. Sonra o hazret bana buyurdular ki; şöyle söyle:  اللّٰهُمَّ أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَ بِفَضْلِكَ...

Zürare

Soru İmamlar nezdinde Zürare’nin yeri ve şahsiyeti neydi? Onun tüm rivayetleri kabul edilebilir mi? Kısa Cevap Zürare İmamların (a.s) yarenlerinden olup onların nezdinde büyük bir yer ve makama sahipti. Kendisi icma ashabından sayılmaktadır. İmamların yarenleri nezdinde kendisinin güvenilirliği ve doğru sözlülüğü hakkında icma ve görüş birliği vardır. Her ne kadar kendisini yeren...

Zülkarneyn

Soru Zülkarneyn kimdir? O bir peygamber miydi? Kısa Cevap Zülkarneyn’in ismi Kehf Sûresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’ân’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuruş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden...

Zülfikar

Soru İmam Ali’nin Zülfikar’ı şimdi nerededir? Kısa Cevap Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1] Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: “Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.” [2] Zülfikar’ın olayı İslâm’ın ilk yıllarındaki savaşlardan birinden kaynaklanmaktadır. Uhud savaşı İslâm’ın ilk dönemindeki en zor savaşlardan biridir. Bu tehlikeli savaşta herkesten...

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru iki kısımdan oluşmaktadır. birincisi tarihi bölüm, ikincisi kelami bölüm. İkinci bölüm şu soruları peşi sıra getirmektedir; bu kadar büyük bir cinayet sonrası böyle bir kimse tövbe etme tevfiki bulabilir mi,...

Yaratılış Zamanı

Soru İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Kısa Cevap Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda açık bir şey yoktur. Tarihi kaynaklarda ise Hz. Âdem’in (a.s) bundan altı ya da yedi bin yıl önce yaratıldığı söylenmektedir. Fakat bilim insanları, insan ömrünün milyonlarca yıl öncesine dayandığını söylemekteler. Yani Hz. Âdem’den...

Ümmü Ammâre /Nesibe

Soru Ümmü Ammare kimdir? Cevap İslam’ın ilk günlerinde güçlenip yayılmasının en büyük nedenlerinden biride kadınlardı. Hz. Ali’nin (a.s) dışında daha hiçbir erkek iman etmemişken Hz. Hatice (s.a) iman etmiş ve Müslümanlığı seçmişti ve daha sonraları müşriklerin ambargosunda tüm malını Allah yolunda harcayarak, İslam’ın yok olmasının önünü almıştı. Yahut Sümeyye canını bu kutsal...

Ümmü Eymen

Soru Ümmü Eymen kimdir? Cevap Mümine ve örnek kadınlardan biri de; Peygamber efendimizin dadısı, Ona ilk iman eden ve yıllarca O hazretin (s.a.a) hizmetinde bulunan Ümmü Eymen’dir (Ümmü Eymen, yani Eymen’in annesi). Asıl ismi Bereket olan Ümmü Eymen, Habeşistanlı Salebe b. Amr’ın kızıdır. Resulullah’ın babası Hz. Abdullah’ın hizmetçisiydi, O vefat edince Peygamber’in tüm...

Usame’nin Ordu Komutanı Seçilmesi

Soru Neden Allah Resulü (s.a.a) Usame adındaki bir genci İslâm ordusunun komutanlığına seçti? Bazılarının muhalefetine rağmen neden komutanı değiştirmedi? Kısa Cevap Bazılarının Usame’nin komutanlığına muhalefet etmesi bahaneydi. Zira o şartlarda Medine’yi terk etmek istemiyorlardı. Usame dışında başka her kim seçilseydi de yine muhalefet edeceklerdi. İmam Ali (a.s) de bu makama seçilmedi. Zira...

Ubey bin Ka’b’ın

Soru Ubey bin Ka’b’ın hakkında bilgi verir misiniz? Kısa Cevap Ubey bin Ka’b, Hz. Peygamber’in (s.a.a) en meşhur sahabelerinden biridir. Bütün Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şiî kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehl-i Beyt’e (a.s)...